Hexatronic initiates
Hexatronic initiates the share savings program decided by the Annual General Meeting on May 9, 2023
May 17, 2023 13:00 ET | Hexatronic Group AB
Press release May 17, 2023Gothenburg, Sweden Hexatronic initiates the share savings program decided by the Annual General Meeting on May 9, 2023 Hexatronic Group AB (publ):s ("Hexatronic") board of...
Hexatronic initierar
Hexatronic initierar aktiesparprogrammet beslutat av årsstämman den 9 maj 2023
May 17, 2023 13:00 ET | Hexatronic Group AB
Pressmeddelande17 maj, 2023Göteborg Sverige Hexatronic initierar aktiesparprogrammet beslutat av årsstämman den 9 maj 2023 Hexatronic Group AB (publ):s (”Hexatronic”) styrelse har initierat...
Hexatronic Group aut
Hexatronic Group authorizes share repurchase program
May 17, 2023 01:00 ET | Hexatronic Group AB
Press release May 17, 2023Gothenburg, Sweden Hexatronic Group authorizes share repurchase program The Board of Directors of Hexatronic Group AB (publ) ("Hexatronic"), with the authorization from the...
Hexatronic Group har
Hexatronic Group har fattat beslut om återköp av egna aktier
May 17, 2023 01:00 ET | Hexatronic Group AB
Pressmeddelande17 maj, 2023Göteborg Sverige Hexatronic Group har fattat beslut om återköp av egna aktier Styrelsen i Hexatronic Group AB (publ) (”Hexatronic”) har med stöd av bemyndigandet från...
Bulletin from Annual
Bulletin from Annual General Meeting in Hexatronic Group AB (publ)
May 09, 2023 13:00 ET | Hexatronic Group AB
Press release May 9, 2023Gothenburg, Sweden Bulletin from Annual General Meeting in Hexatronic Group AB (publ) The following resolutions were passed at the Annual General Meeting (the “AGM”) of...
Kommuniké från årsst
Kommuniké från årsstämma i Hexatronic Group AB (publ)
May 09, 2023 13:00 ET | Hexatronic Group AB
Pressmeddelande9 maj 2023Göteborg, Sverige Kommuniké från årsstämma i Hexatronic Group AB (publ) Vid årsstämma i Hexatronic Group AB (publ) (”Hexatronic” eller ”Bolaget”) i Göteborg idag den 9 maj...
Hexatronic Group AB
Hexatronic Group AB (publ) Interim report January – March 2023
April 27, 2023 01:00 ET | Hexatronic Group AB
Hexatronic Group AB (publ)Interim report January – March 2023 Events during the quarter Hexatronic invests 30 MUSD in a new duct and pipe production facility in the Western USA.Hexatronic completed,...
Hexatronic Group AB
Hexatronic Group AB (publ) Delårsrapport januari – mars 2023
April 27, 2023 01:00 ET | Hexatronic Group AB
Hexatronic Group AB (publ)Delårsrapport januari – mars 2023 Viktiga händelser under kvartalet Hexatronic beslutade om investering av 30 MUSD i en ny dukt- och rörfabrik i västra USA. Hexatronic...
Hexatronic_Group_logo_RGB_black.png
Hexatronic publicerar Årsredovisning och hållbarhetsrapport 2022
April 14, 2023 09:00 ET | Hexatronic Group AB
Pressmeddelande14 april, 2023Göteborg Sverige Hexatronic publicerar Årsredovisning och hållbarhetsrapport 2022 Hexatronic publicerar idag bolagets Årsredovisning och hållbarhetsrapport för 2022....
Hexatronic_Group_logo_RGB_black.png
Hexatronic publishes Annual and Sustainability Report 2022
April 14, 2023 09:00 ET | Hexatronic Group AB
Press release April 14, 2023Gothenburg, Sweden Hexatronic publishes Annual and Sustainability Report 2022 Hexatronic publishes today the Annual and Sustainability Report for 2022. The annual report...