logo.jpg
Kinnevik säljer konvertibla skuldebrev i Modern Times Group MTG AB
February 17, 2000 05:09 ET | Kinnevik
Industriförvaltnings AB Kinnevik meddelar idag att man säljer konvertibla skuldebrev motsvarande 420.462 aktier av serie A i Modern Times Group MTG AB ("MTG") till Invik & Co....
logo.jpg
Mycket stort intresse för Goodguys emission
February 14, 2000 03:40 ET | Kinnevik
Goodguy har som affärsidé att som ombud förmedla försäkringar, telekomtjänster, elenergi och konsumentkrediter över Internet. Internet är mycket lämpat för distribution av Goodguys produkter....
logo.jpg
Refererande till en artikel i Dagens Industri den 14 januari 2000 avseende SCD Invest AB lämnas följande klargörande från Industriförvaltnings AB Kinnevik
January 17, 2000 04:52 ET | Kinnevik
Industriförvaltnings AB Kinnevik har inte granskats i detta ärende. Det bolag som har granskats är SCD Invest AB. Därmed är artikelns påstående att "Kinnevik sköter sina papper och sin bokföring...
logo.jpg
Industriförvaltnings AB Kinnevik announces the following preliminary report dates for 2000:
January 07, 2000 07:57 ET | Kinnevik
Annual report              22 February Interim report 1             9...
logo.jpg
Industriförvaltnings AB Kinnevik announces the following preliminary report dates for 2000:
January 07, 2000 07:57 ET | Kinnevik
Annual report              22 February Interim report 1             9...
logo.jpg
Industriförvaltnings AB Kinnevik meddelar följande preliminära rapportdatum för 2000:
January 07, 2000 07:56 ET | Kinnevik
Bokslutskommuniké 22 februari Kvartalsrapport 1 9 maj Kvartalsrapport 2 15 augusti Kvartalsrapport 3 7 november     Bolagsstämma 26 maj   Stockholm den 7...
logo.jpg
Referring to the decisions of reconsideration regarding years of tax assessment 1994 -1998, the following clarification is hereby given by Industriförvaltnings AB Kinnevik.
January 04, 2000 09:02 ET | Kinnevik
Several of the claims made by the tax authorities are solely related to the usage of tax deduction over time, these deductions can be used at a later time, a so called time delay, when of case of not...
logo.jpg
Referring to the decisions of reconsideration regarding years of tax assessment 1994 -1998, the following clarification is hereby given by Industriförvaltnings AB Kinnevik.
January 04, 2000 09:02 ET | Kinnevik
Several of the claims made by the tax authorities are solely related to the usage of tax deduction over time, these deductions can be used at a later time, a so called time delay, when of case of not...
logo.jpg
Refererande till omprövningsbeslut avseende taxeringsåren 1994 till 1998 lämnas följande klargörande från Industriförvaltnings AB Kinnevik.
January 04, 2000 08:53 ET | Kinnevik
Ett flertal av de bestridanden skattemyndigheten gör är helt kopplade till utnyttjanden av avdragen i tiden, dvs avdragen kan utnyttjas vid senare tillfällen, s k tidsförskjutning, om de ej kan...