logo.jpg
Kinnevik Extends Management Team With Chief Strategy Officer Samuel Sjöström
December 06, 2021 02:00 ET | Kinnevik
Kinnevik AB (publ) (“Kinnevik”) today announced that Samuel Sjöström has been appointed Chief Strategy Officer and member of Kinnevik’s management team. Samuel Sjöström joined Kinnevik in 2013 and...
logo.jpg
Kinnevik utökar ledningsgruppen med Chief Strategy Officer Samuel Sjöström
December 06, 2021 02:00 ET | Kinnevik
Kinnevik AB (publ) ("Kinnevik") meddelade idag att Samuel Sjöström utsetts till Chief Strategy Officer och medlem i Kinneviks ledningsgrupp. Samuel Sjöström började på Kinnevik 2013 och har...
logo.jpg
Kinnevik Invests USD 115 Million in Jobandtalent, the World's Leading Digital Temp Staffing Agency
December 01, 2021 03:06 ET | Kinnevik
Kinnevik AB (publ) ("Kinnevik”) today announced that it is investing USD 115m in Jobandtalent, a workforce marketplace that matches workers with temporary roles – aiming to make the labour market more...
logo.jpg
Kinnevik investerar 115 MUSD i Jobandtalent, världens ledande digitala bemanningsföretag
December 01, 2021 03:06 ET | Kinnevik
Kinnevik AB (publ) ("Kinnevik") meddelade idag att bolaget investerar 115 MUSD i Jobandtalent, en marknadsplats som matchar arbetstagare med tillfälliga roller och syftar till att göra arbetsmarknaden...
logo.jpg
Increased Number of Shares and Votes in Kinnevik
November 30, 2021 02:00 ET | Kinnevik
Kinnevik AB (publ) ("Kinnevik") today announced that as of 30 November 2021 the total number of shares in the company amounts to 278,697,215, and the total number of votes in the company amounts to...
logo.jpg
Ökat antal aktier och röster i Kinnevik
November 30, 2021 02:00 ET | Kinnevik
Kinnevik AB (publ) ("Kinnevik") meddelade idag att per den 30 november 2021 uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 278.697.215, och det totala antalet röster i bolaget uppgår till...
logo.jpg
Kinnevik har emitterat 2.0 miljarder kronor i hållbarhetslänkade obligationer
November 16, 2021 02:00 ET | Kinnevik
Kinnevik AB (publ) ("Kinnevik") meddelade idag att bolaget har emitterat hållbarhetslänkade obligationer om 2.0 Mdkr på den nordiska obligationsmarknaden. De hållbarhetslänkade obligationerna om 2.0...
logo.jpg
Kinnevik has issued SEK 2.0 billion in new sustainability-linked bonds
November 16, 2021 02:00 ET | Kinnevik
Kinnevik AB (publ) ("Kinnevik") today announced that it has issued SEK 2.0bn in new sustainability-linked bonds in the Nordic bond market. The dual tranche SEK 2.0bn sustainability-linked bonds...
logo.jpg
Kinnevik Publishes Sustainability Linked Financing Framework and Announces Intention to Issue Sustainability Linked Notes
November 02, 2021 09:00 ET | Kinnevik
Kinnevik AB (publ) ("Kinnevik") today announced that it has established a Sustainability Linked Financing Framework (“SLF Framework”) under which it can issue Sustainability Linked Securities,...
logo.jpg
Kinnevik publicerar hållbarhetslänkat finanseringsramverk och meddelar sin avsikt att emittera hållbarhetslänkade värdepapper
November 02, 2021 09:00 ET | Kinnevik
Kinnevik AB (publ) ("Kinnevik") meddelade idag att bolaget har upprättat ett hållbarhetslänkat finansineringsramverk (”SLF-Ramverket”) under vilket bolaget kan emittera hållbarhetslänkade värdepapper,...