logo.jpg
Industriförvaltnings AB Kinnevik announces the following preliminary report dates for 2000:
January 07, 2000 07:57 ET | Kinnevik
Annual report              22 February Interim report 1             9...
logo.jpg
Industriförvaltnings AB Kinnevik meddelar följande preliminära rapportdatum för 2000:
January 07, 2000 07:56 ET | Kinnevik
Bokslutskommuniké 22 februari Kvartalsrapport 1 9 maj Kvartalsrapport 2 15 augusti Kvartalsrapport 3 7 november     Bolagsstämma 26 maj   Stockholm den 7...
logo.jpg
Referring to the decisions of reconsideration regarding years of tax assessment 1994 -1998, the following clarification is hereby given by Industriförvaltnings AB Kinnevik.
January 04, 2000 09:02 ET | Kinnevik
Several of the claims made by the tax authorities are solely related to the usage of tax deduction over time, these deductions can be used at a later time, a so called time delay, when of case of not...
logo.jpg
Referring to the decisions of reconsideration regarding years of tax assessment 1994 -1998, the following clarification is hereby given by Industriförvaltnings AB Kinnevik.
January 04, 2000 09:02 ET | Kinnevik
Several of the claims made by the tax authorities are solely related to the usage of tax deduction over time, these deductions can be used at a later time, a so called time delay, when of case of not...
logo.jpg
Refererande till omprövningsbeslut avseende taxeringsåren 1994 till 1998 lämnas följande klargörande från Industriförvaltnings AB Kinnevik.
January 04, 2000 08:53 ET | Kinnevik
Ett flertal av de bestridanden skattemyndigheten gör är helt kopplade till utnyttjanden av avdragen i tiden, dvs avdragen kan utnyttjas vid senare tillfällen, s k tidsförskjutning, om de ej kan...