logo.jpg
Kinnevik: Issue and Repurchase of Incentive Shares in Classes C 2021 and D 2021
November 01, 2021 10:06 ET | Kinnevik
Kinnevik AB (publ) ("Kinnevik") today announced that the Board has, making use of the authorisation granted by the Extraordinary General Meeting on 21 October 2021, resolved on a directed issue and...
logo.jpg
Kinnevik: Emission och återköp av incitamentsaktier i serierna C 2021 och D 2021
November 01, 2021 10:06 ET | Kinnevik
Kinnevik AB (publ) ("Kinnevik") meddelade idag att styrelsen har, med stöd av bemyndigandet från extra bolagsstämman den 21 oktober 2021, beslutat om en riktad nyemission samt ett omedelbart återköp...
logo.jpg
Babylon stänger affärskombination och kommer påbörja handel på New York Stock Exchange under tickern BBLN
October 21, 2021 16:30 ET | Kinnevik
Kinnevik AB (publ) ("Kinnevik") meddelade idag att Babylon slutfört sitt samgående med förvärvsbolaget (Eng. Special Purpose Acquisition Company) Alkuri Global Acquisition Corp. Transaktionen...
logo.jpg
Babylon Closes Business Combination and Will Begin Trading on the New York Stock Exchange Under the Ticker BBLN
October 21, 2021 16:30 ET | Kinnevik
Kinnevik AB (publ) ("Kinnevik”) today announced that Babylon it has completed its business combination with Alkuri Global Acquisition Corp, a special purpose acquisition company. The transaction...
logo.jpg
Kinnevik: Extraordinary General Meeting 2021
October 21, 2021 09:00 ET | Kinnevik
Kinnevik AB (publ) ("Kinnevik") today held an Extraordinary General Meeting (the "EGM"). Due to the continuing coronavirus pandemic, the EGM was held only through postal voting in accordance with...
logo.jpg
Kinnevik: Extra bolagsstämma 2021
October 21, 2021 09:00 ET | Kinnevik
Kinnevik AB (publ) ("Kinnevik") höll idag extra bolagsstämma. Med anledning av den pågående coronapandemin genomfördes extra bolagsstämman endast genom poströstning med stöd av tillfälliga lagregler....
logo.jpg
The Board of Kinnevik Adjusts the Terms of Agreements with the Participants in the Proposed Share Incentive Plan
October 20, 2021 10:00 ET | Kinnevik
Kinnevik AB (publ) ("Kinnevik") today announced that the Board has resolved to adjust the terms of agreements with the participants in the long-term share incentive plan for Kinnevik employees that...
logo.jpg
Kinneviks styrelse justerar innehållet i avtalen med deltagarna i föreslaget aktieincitamentsprogram
October 20, 2021 10:00 ET | Kinnevik
Kinnevik AB (publ) ("Kinnevik") meddelade idag att styrelsen har beslutat att justera innehållet i avtalen med deltagarna i det långsiktiga aktieincitamentsprogram för anställda i Kinnevik som...
logo.jpg
Kinnevik: Interim report 1 January – 30 September 2021
October 20, 2021 02:00 ET | Kinnevik
”We continue to strengthen and build out our growth portfolio at a rapid pace to maintain the momentum of our strategic transformation, and note the interest of founders and investors to partner with...
logo.jpg
Kinnevik: Delårsrapport 1 januari – 30 september 2021
October 20, 2021 02:00 ET | Kinnevik
”Vi fortsätter att stärka och bygga ut vår tillväxtportfölj för att upprätthålla takten i vår strategiska transformation, och noterar ett stort intresse hos grundare och investerare att göra oss till...