logo.jpg
Statement from the Nomination Committee on the proposed new Board
March 19, 2021 03:45 ET | Kinnevik
Kinnevik AB (publ) ("Kinnevik”) today announced that its Nomination Committee proposes the election of James Anderson as new Chairman of the Board and Harald Mix as new Director of the Board at the...
logo.jpg
Kommentarer från valberedningen med anledning av deras förslag till ny styrelse
March 19, 2021 03:45 ET | Kinnevik
Kinnevik AB (publ) (”Kinnevik”) meddelande idag att valberedningen föreslår val av  James Anderson till ny styrelseordförande och val av Harald Mix till ny styrelseledamot vid årsstämman i april 2021....
logo.jpg
Nomination Committee proposal for Chairman and new Board Member
March 19, 2021 03:00 ET | Kinnevik
Kinnevik AB (publ) ("Kinnevik”) today announced that its Nomination Committee proposes the election of James Anderson as new Chairman of the Board and Harald Mix as new Director of the Board at the...
logo.jpg
Valberedningens förslag till styrelse och ny styrelseordförande
March 19, 2021 03:00 ET | Kinnevik
Kinnevik AB (publ) (”Kinnevik”) meddelande idag att valberedningen föreslår val av  James Anderson till ny styrelseordförande och val av Harald Mix till ny styrelseledamot vid årsstämman i april 2021....
logo.jpg
Kinnevik:Material uplift expected in Kinnevik’s valuation of its Cedar investment
March 09, 2021 00:00 ET | Kinnevik
Kinnevik AB (publ) (“Kinnevik”) today announced that the company expects a material uplift in the assessed fair value of its investment in Cedar following several positive developments in the company...
logo.jpg
Kinnevik:Väsentlig höjning förväntas i Kinneviks värdering av Cedar-investeringen
March 09, 2021 00:00 ET | Kinnevik
Kinnevik AB (publ) (“Kinnevik”) meddelade idag att bolaget förväntar sig ett väsentligt lyft i det uppskattade verkliga värdet av sin investering i Cedar till följd av flera positiva utvecklingar i...
logo.jpg
Kinnevik intends to propose a distribution of its Zalando shareholding to its shareholders, accelerating Kinnevik’s strategic transformation
February 17, 2021 01:00 ET | Kinnevik
Kinnevik AB (publ) (“Kinnevik”) today announced that its Board intends to propose the distribution of Kinnevik’s shareholding in Zalando SE (“Zalando”) to its shareholders at the 2021 Annual General...
logo.jpg
Kinnevik avser föreslå en utskiftning av innehavet i Zalando till sina aktieägare och accelererar därmed Kinneviks strategiska transformation
February 17, 2021 01:00 ET | Kinnevik
Kinnevik AB (publ) (“Kinnevik”) meddelade idag att styrelsen avser föreslå en utskiftning av Kinneviks innehav i Zalando SE (“Zalando”) till sina aktieägare vid årsstämman 2021. Genom utskiftningen...
logo.jpg
Senior Investment Director Chris Bischoff leaves Kinnevik
February 04, 2021 02:05 ET | Kinnevik
Kinnevik AB (publ) ("Kinnevik”) today announced that Senior Investment Director Chris Bischoff has decided to leave Kinnevik to take up a role as a Managing Director at General Catalyst. Chris will...
logo.jpg
Senior Investment Director Chris Bischoff lämnar Kinnevik
February 04, 2021 02:05 ET | Kinnevik
Kinnevik AB (publ) ("Kinnevik”) meddelade idag att bolagets Senior Investment Director Chris Bischoff kommer att lämna Kinnevik för en roll som Managing Director på General Catalyst. Chris kommer att...