logo.jpg
VillageMD and Walgreens Enter Into Transformational Transaction in Which Kinnevik Has Committed to Sell a Minimum USD 340 Million Interest in VillageMD
October 14, 2021 09:40 ET | Kinnevik
Kinnevik AB (publ) ("Kinnevik”) today announced its support of the Walgreens Boots Alliance (“WBA”) announcement to invest an additional USD 5.2bn in VillageMD to expand their partnership. As part of...
logo.jpg
VillageMD och Walgreens genomför en transformativ transaktion i vilken Kinnevik åtagit sig att sälja aktier i VillageMD för minst 340 MUSD
October 14, 2021 09:40 ET | Kinnevik
Kinnevik AB (publ) ("Kinnevik") meddelade idag sitt stöd för Walgreens Boots Alliance (”WBA”) tillkännagivande att de avser investera ytterligare 5,2 MdUSD i VillageMD för att expandera bolagens...
logo.jpg
Kinnevik: Conference Call to Present Third Quarter Results 2021
October 05, 2021 02:00 ET | Kinnevik
Kinnevik AB (publ) ("Kinnevik") will publish financial results for the third quarter 2021 on Wednesday 20 October 2021 at around 08.00 CEST. A conference call will be held on the same day at 10.00...
logo.jpg
Kinnevik: Telefonkonferens och presentation av resultatet för tredje kvartalet 2021
October 05, 2021 02:00 ET | Kinnevik
Kinnevik AB (publ) ("Kinnevik") kommer att offentliggöra resultatet för det tredje kvartalet 2021 onsdagen den 20 oktober 2021 cirka kl. 08.00 CEST. En telefonkonferens kommer att hållas samma dag kl....
logo.jpg
Kinnevik: Kallelse till extra bolagsstämma
September 21, 2021 02:00 ET | Kinnevik
Aktieägarna i Kinnevik AB (publ) ("Kinnevik") kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 21 oktober 2021. Med anledning av den pågående coronapandemin har Kinneviks styrelse beslutat att...
logo.jpg
Kinnevik: Notice to the Extraordinary General Meeting
September 21, 2021 02:00 ET | Kinnevik
The shareholders of Kinnevik AB (publ) ("Kinnevik") are hereby given notice to an Extraordinary General Meeting on Thursday 21 October 2021. Due to the continuing coronavirus pandemic, the Board has...
logo.jpg
Kinnevik Invests USD 100 Million in Spring Health, a Leading Global Mental Health Solution
September 16, 2021 09:09 ET | Kinnevik
Kinnevik AB (publ) ("Kinnevik”) today announced that it is investing USD 100m in Spring Health, a leading global mental health solution. Spring Health helps employers modernise their behavioral...
logo.jpg
Kinnevik investerar 100 MUSD i Spring Health, en globalt ledande tjänst för psykisk hälsa
September 16, 2021 09:09 ET | Kinnevik
Kinnevik AB (publ) ("Kinnevik") meddelade idag att bolaget investerar 100 MUSD i Spring Health, en globalt ledande tjänst för psykisk hälsa. Spring Health hjälper arbetsgivare att modernisera sina...
logo.jpg
Minskat antal aktier och röster i Kinnevik
July 30, 2021 02:00 ET | Kinnevik
Kinnevik AB (publ) ("Kinnevik") meddelade idag att per 30 juli 2021 uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 277.920.565, och det totala antalet röster i bolaget uppgår till 581.719.53. ...
logo.jpg
Decreased number of shares and votes in Kinnevik
July 30, 2021 02:00 ET | Kinnevik
Kinnevik AB (publ) ("Kinnevik") today announced that as of 30 July 2021 the total number of shares in the company amounts to 277,920,565, and the total number of votes in the company amounts to...