logo.jpg
Kinnevik leads funding round in Vivino
February 03, 2021 07:45 ET | Kinnevik
Kinnevik AB (publ) ("Kinnevik”) today announced that it is investing USD 70m in Vivino, the world’s leading wine app. Vivino is the world's largest online wine community and most downloaded wine app...
logo.jpg
Kinnevik leder finansieringsrunda i Vivino
February 03, 2021 07:45 ET | Kinnevik
Kinnevik AB (publ) ("Kinnevik”) meddelade idag att bolaget investerar 70 MUSD i den världsledande vinappen Vivino. Vivino är världens största onlinenätverk för vin och den mest nedladdade vinappen....
logo.jpg
Invitation to Kinnevik’s Capital Markets Day 2021
January 25, 2021 02:00 ET | Kinnevik
Kinnevik AB (publ) ("Kinnevik") will host a digital Capital Markets Day on 24 February 2021. The digital event will be held at 14.00-16.00pm CET on 24 February 2021 and includes an update on...
logo.jpg
Inbjudan till Kinneviks kapitalmarknadsdag 2021
January 25, 2021 02:00 ET | Kinnevik
Kinnevik AB (publ) ("Kinnevik") kommer att hålla en digital kapitalmarknadsdag den 24 februari 2021. Eventet kommer att hållas digitalt kl. 14.00-16.00 CET den 24 februari 2021. Programmet innefattar...
logo.jpg
Conference call to present Kinnevik’s fourth quarter and full-year results 2020
January 21, 2021 02:00 ET | Kinnevik
Kinnevik AB (publ) ("Kinnevik") will publish financial results for the fourth quarter and full-year 2020 on Thursday 4 February 2021 at around 08.00 CET. A conference call will be held on the same day...
logo.jpg
Telefonkonferens och presentation av Kinneviks resultat för fjärde kvartalet och helåret 2020
January 21, 2021 02:00 ET | Kinnevik
Kinnevik AB (publ) ("Kinnevik") kommer att offentliggöra resultatet för det fjärde kvartalet och helåret 2020 torsdagen den 4 februari 2021 cirka kl. 08.00 CET. En telefonkonferens kommer att hållas...
logo.jpg
Kinneviks vice ordförande Henrik Poulsen ställer inte upp för omval
January 20, 2021 03:30 ET | Kinnevik
Kinnevik AB (publ) (“Kinnevik”) meddelade idag att styrelsens vice ordförande Henrik Poulsen har meddelat valberedningen att han inte ställer upp för omval vid årsstämman 2021. Anders Oscarsson,...
logo.jpg
Kinnevik’s Deputy Chairman Henrik Poulsen will not be available for re-election
January 20, 2021 03:30 ET | Kinnevik
Kinnevik AB (publ) ("Kinnevik”) today announced that the Deputy Chairman of the Board of Directors, Henrik Poulsen, has informed the Nomination Committee that he will not be available for re-election...
logo.jpg
Kinnevik participates in funding round in Budbee lead by AMF
January 14, 2021 03:00 ET | Kinnevik
Kinnevik AB (publ) ("Kinnevik”) today announced an investment of SEK 105m in a SEK 525m funding round in Budbee, the Swedish logtech company offering sustainable, last mile delivery services for...
logo.jpg
Kinnevik deltar i finansieringsgrunda i Budbee ledd av AMF
January 14, 2021 03:00 ET | Kinnevik
Kinnevik AB (publ) (“Kinnevik”) meddelade idag att bolaget investerar 105 MSEK i en finansieringsrunda om totalt 525 MSEK i Budbee, den svenska logistikplattformen som tillhandahåller hållbara sista...