logo.png
LIDDS AB : Kallelse till extra bolagsstämma i LIDDS AB (publ)
May 25, 2016 02:40 ET | LIDDS AB
Aktieägarna i LIDDS AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma den 9 juni 2016 kl. 10.00 i bolagets lokaler på Virdings allé 32 B i Uppsala. Rösträttsregistrering börjar kl. 09.30 och avbryts...
logo.png
LIDDS AB :LIDDS genomför en fullt garanterad företrädesemission om cirka 22,5 MSEK
May 25, 2016 02:30 ET | LIDDS AB
Styrelsen för LIDDS AB (publ) har beslutat att genomföra en fullt garanterad nyemission om cirka 22,5 MSEK med företrädesrätt för nuvarande aktieägare, villkorat av godkännande vid extra...
logo.png
LIDDS AB :Dokument- och marknadsskydd ger LIDDS läkemedel med NanoZolid(TM) konkurrensskydd även efter patentens utgång
May 11, 2016 05:46 ET | LIDDS AB
LIDDS breda patent, dokument- och marknadsskydd ger en långvarig ensamrätt. Läkemedel för lokal behandling är dessutom betydligt svårare att kopiera än systemiska läkemedel för vilka det räcker att...
logo.png
LIDDS AB : LIDDS prostatacancerbehandling får patent i Israel
May 04, 2016 04:08 ET | LIDDS AB
Patentverket i Israel har godkänt LIDDS patent på lokal behandling av prostatacancer som möjliggörs med LIDDS teknologi NanoZolid(TM). Patentet skyddar både produkt och sätt att administrera...
logo.png
LIDDS AB :LIDDS teknologi NanoZolid(TM) med cancerläkemedlet docetaxel visar positiva prekliniska resultat på lungcancer
May 02, 2016 08:56 ET | LIDDS AB
LIDDS har i samarbete med Uppsala Universitet framgångsrikt genomfört en placebokontrollerad preklinisk studie med docetaxel som integrerats i LIDDS patenterade teknologi NanoZolid(TM)....
logo.png
LIDDS AB : Kommuniké från årsstämman i LIDDS
April 22, 2016 13:02 ET | LIDDS AB
Den 22 april 2016 hölls årsstämma i LIDDS AB (publ). Nedan följer sammanfattning av de beslut som fattades. Beslut fattades med erforderlig majoritet. Vid stämman var 1 581 868 (11,5 %) av totalt...
logo.png
LIDDS AB : LIDDS presenterar delårsrapport januari - mars 2016
April 22, 2016 02:30 ET | LIDDS AB
FÖRSTA KVARTALET (JANUARI - MARS 2016) Nettoomsättningen uppgick till 0 KSEK (0) Kostnaderna uppgick till 1,5 MSEK (2,2) Resultatet före och efter skatt uppgick till -1,5 MSEK (-2,2) ...
logo.png
LIDDS AB :LIDDS presenterar Årsredovisning 2015
April 01, 2016 12:41 ET | LIDDS AB
För mer information, vänligen kontakta:Monica Wallter, vd, +46 (0)737 07 09 22, e-post monica.wallter@liddspharma.com LIDDS mål är att utveckla mindre biverkningstyngda läkemedelsprodukter mot...
logo.png
LIDDS: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I LIDDS AB (publ)
March 23, 2016 19:00 ET | LIDDS AB
Aktieägarna i LIDDS AB (publ), org.nr. 556580-2856, kallas till årsstämma på Kullagatan 8 i Helsingborg fredagen den 22 april 2016 kl. 15:00. Rätt att delta och anmälan Rätt att delta i...
logo.png
LIDDS AB : LIDDS fastställer klinisk strategi för Liproca® Depot och plan för kommande Fas IIb-studie
March 15, 2016 03:00 ET | LIDDS AB
Cirka sextio patienter med lokal prostatacancer kommer att delta och behandlas med Liproca Depot i den planerade Fas IIb-studien, LPC-004. Studien ska utvärdera den optimala dosen av Liproca Depot...