logo.png
LIDDS AB :LIDDS presenterar bokslutskommuniké 2015
February 10, 2016 02:45 ET | LIDDS AB
BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015 FJÄRDE KVARTALET (OKTOBER - DECEMBER 2015) Nettoomsättningen uppgick till 0 KSEK (0) Kostnaderna uppgick till 1,6 MSEK (1,8) Resultatet före och efter skatt uppgick...
logo.png
LIDDS AB :LIDDS har ändrat datum för årsstämman till den 22 april 2016
February 10, 2016 02:40 ET | LIDDS AB
LIDDS AB (publ) har ändrat datum för årsstämman till den 22 april 2016. För mer information, vänligen kontakta:Monica Wallter, vd, +46 (0)737 07 09 22, e-post monica.wallter@liddspharma.com ...
logo.png
LIDDS AB : LIDDS kliniska studie accepterad för presentation vid European Association of Urology (EAU)
January 13, 2016 05:21 ET | LIDDS AB
Den europeiska föreningen för Urologi, EAU, har godkänt att LIDDS får presentera resultat från fas IIa-studien av Liproca® Depot mot prostatacancer vid föreningens stora möte i München i mars....
logo.png
LIDDS AB : Valberedning inför årsstämman 2016 utsedd
December 21, 2015 04:20 ET | LIDDS AB
Vid årsstämman i LIDDS AB (publ) den 21 april 2015 beslutades att en valberedning skall utses och bestå av tre ledamöter, utsedda av de två största aktieägarna per den 30 september 2015, jämte...
logo.png
LIDDS AB : Förtydligande avseende den genomförda riktade nyemissionen
December 16, 2015 09:13 ET | LIDDS AB
Den riktade emissionen genomfördes till utvalda investerare med syfte att stärka ägarkretsen i bolaget, för fortsatt utveckling av läkemedelskandidater för behandling av cancertumörer och för...
logo.png
LIDDS AB : Recipharm och LIDDS avtalar om produktion av Liproca® Depot och investering i LIDDS
December 15, 2015 02:53 ET | LIDDS AB
LIDDS och Recipharm har tecknat ett exklusivt samarbetsavtal avseende uppskalning av produktionsprocessen och för kommersiell tillverkning av Liproca® Depot, LIDDS patenterade medel mot...
logo.png
LIDDS AB : LIDDS genomför riktad nyemission om drygt 11,2 MSEK
December 15, 2015 02:49 ET | LIDDS AB
Styrelsen i LIDDS AB (publ) har beslutat att genomföra en riktad nyemission varmed 1 246 282 nya aktier tilldelas sex investerare. Genom emissionen tillförs LIDDS 11 216 538 kronor. Teckningskursen...
logo.png
LIDDS AB: Den 15 december 2015 inleds sista teckningsperioden för teckningsoption (TO 1)
December 14, 2015 12:37 ET | LIDDS AB
Genom de teckningsoptioner av serie TO 1 som emitterades i samband med företrädesemissionen i juni 2014 kan aktier tecknas under perioden 15 december - 31 december 2015. En teckningsoption av serie...
logo.png
LIDDS AB : LIDDS utvecklar ny läkemedelskandidat med docetaxel
November 26, 2015 03:28 ET | LIDDS AB
Med sin drug development-teknologi har LIDDS framgångsrikt utvecklat en ny läkemedelskandidat med docetaxel, ett cytostatikum som används för behandling av många olika cancerformer. LIDDS kommer att...
logo.png
LIDDS AB : LIDDS får patent i Israel och Korea
November 25, 2015 04:09 ET | LIDDS AB
Patentverken i Israel och Sydkorea har beviljat LIDDS patent för den metod som används vid administreringen av läkemedelsprodukten Liproca® Depot för behandling av prostatacancer. Patentet skyddar...