NORTHBAZE GROUP AB (PUBL) OFFENTLIGGÖR ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2020
April 22, 2021 02:30 ET | Northbaze Group AB
Årsredovisningen och revisionsberättelsen för Northbaze Group koncernen samt moderbolaget för räkenskapsåret 2020 finns nu tillgängligt, antingen via bifogad PDF eller via vår hemsida:...
NBZG Logo Dk.png
Northbaze Group investerar i ett nytt Utvecklings- & Innovationscenter för Adiantes
April 22, 2021 02:30 ET | Northbaze Group AB
Affärsområdet Adiantes inom Smart Mobility och dess OEM- och Private Label-verksamhet inom premiumlädersegmentet har expanderat expansivt under 2019 och framåt. Som ett nästa steg fokuserar Adiantes...
NBZG Logo Dk.png
Northbaze Group invest in a new Development- & Innovation Centre for Adiantes
April 22, 2021 02:30 ET | Northbaze Group AB
The business area Adiantes within Smart Mobility and its OEM- and Private Label business within the premium leather segment has expanded rapidly over 2019 and forward. As a next step Adiantes is...
Kallelse till årsstämma i Northbaze Group AB (publ)
April 21, 2021 02:30 ET | Northbaze Group AB
Aktieägarna i Northbaze Group AB (publ), org.nr 556697–4365, med säte i Göteborg, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 26 maj 2021. Åtgärder för att minska risk för smittspridning ...
Bokslutskommuniké 2020: Januari - december 2020
February 18, 2021 02:30 ET | Northbaze Group AB
Helåret 2020 1 januari – 31 december 2020 i korthet Northbaze Group uppnår för helåret en total nettoomsättningstillväxt om 14% med ett positivt EBITDA resultat. Omsättningsfördelning mellan...
Northbaze Group refinansierar sin kreditram för att matcha bolagets tillväxtambitioner
February 01, 2021 10:00 ET | Northbaze Group AB
Regulatoriskt pressmeddelande Northbaze Group har refinansierat sin kreditram från tidigare lånefinansiering med amorteringar till en amorteringsfri rörelsekredit vilket ger en...
Insiderköp av aktier inom koncernledningen i Northbaze Group AB (publ)
January 20, 2021 03:00 ET | Northbaze Group AB
Generellt pressmeddelande 2021-01-20 Northbaze Group’s affärsområdesansvarige för den nordiska konsumentförsäljningen, Christopher Danielsson, har förvärvat 175 500 aktier den 2020-01-18 till...
Valberedning inför årsstämman 2021
January 19, 2021 05:00 ET | Northbaze Group AB
Generellt pressmeddelande 2021-01-19 Till ledamöter i Northbaze Group's valberedning har det utsetts: Per Kristensson, som via direkt och indirekt ägande är Northbaze Group största...
Storägaren Novo Utbildning AB utökar sitt innehav i Northbaze Group AB
December 16, 2020 07:00 ET | Northbaze Group AB
Generellt pressmeddelande 2020-12-16 13:00 CET Göteborg Novo Utbildning AB har köpt 6 261 761 aktier i Northbaze Group AB under måndagen den 14:e december. Efter denna transaktion kontrollerar Novo...
Information om förvärvade optioner kopplad till Northbaze Group’s optionsprogram 2020 A & B
December 01, 2020 02:30 ET | Northbaze Group AB
Årsstämman 2020 för Northbaze Group AB (publ) beslutade om att anta optionsprogram 2020 A för styrelsen om 1.5 miljoner optioner och optionsprogrammet 2020 B 3.5 miljoner optioner för...