PRFoods grupi auditi
PRFoods grupi auditikomitee ja juhtkonna muudatused
April 17, 2024 09:25 ET | PRFoods
PRFoods AS nõukogu kinnitas uued auditikomitee liikmed. PRFoods AS auditikomitee jätkab kolmeliikmelisena: nõukogu liige Aavo Kokk (esimees), Margus Olesk ja Markus Mustakallio. Lõpule on...
Changes in PRFoods g
Changes in PRFoods group audit comittee and management
April 17, 2024 09:25 ET | PRFoods
PRFoods AS supervisory board approved its new audit committee members. PRFoods AS audit committee shall have three members - supervisory board member Aavo Kokk (chairman), Margus Olesk ja...
AS-i PRFoods 2023/20
AS-i PRFoods 2023/2024 majandusaasta 2. kvartali ja 6. kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne
February 29, 2024 12:30 ET | PRFoods
AS-i PRFoods 2023/2024 majandusaasta 2. kvartali ja 6. kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne JUHTKONNA KOMMENTAAR PRFoods I poolaasta on läbi saanud. Suuremad muutused on seoses...
Consolidated Unaudit
Consolidated Unaudited Interim Report of AS PRFoods for the 2nd quarter and 6 months of 2023/2024 financial year
February 29, 2024 12:30 ET | PRFoods
Consolidated Unaudited Interim Report of AS PRFoods for the 2nd quarter and 6 months of 2023/2024 financial year MANAGEMENT COMMENTARY First half-year of PRFoods has ended. The major changes are...
Teavitus seotud isik
Teavitus seotud isikutega sõlmitud tehingu kohta
February 01, 2024 05:33 ET | PRFoods
AS PRFoods (edaspidi „PRFoods“) teavitab käesolevaga investoreid järgnevast seotud isikutega sõlmitud tehingust. Saaremere Kala AS ning PRFoodsi aktsionär, Amber Trust II S.C.A., SICAR (edaspidi...
 Transaction with re
Transaction with related parties
February 01, 2024 05:33 ET | PRFoods
AS PRFoods (hereinafter “PRFoods”) hereby notifies investors of the following related parties' transaction. Saaremere Kala AS and PRFoods’s shareholder Amber Trust II S.C.A., SICAR (hereinafter...
AS PRFOODS TAGATUD V
AS PRFOODS TAGATUD VÕLAKIRJADE OSALISE TAGASIOSTU ARVELDUS
January 26, 2024 10:54 ET | PRFoods
AS PRFOODS TAGATUD VÕLAKIRJADE OSALISE TAGASIOSTU ARVELDUS AS PRFoods (registrikood 11560713; aadress Pärnu mnt 141, 11314 Tallinn, Eesti; edaspidi „PRFoods“ või „Emitent“) kuulutas oma 21.11.2022...
Settlement of Partia
Settlement of Partial Buy-Back of Prfoods Secured Notes
January 26, 2024 10:54 ET | PRFoods
SETTLEMENT OF PARTIAL BUY-BACK OF PRFOODS SECURED NOTES Pursuant to the stock exchange announcement published on 21.11.2022, AS PRFoods (registry code 11560713, registered address at Pärnu mnt 141,...
AS PRFOODS ERAKORRAL
AS PRFOODS ERAKORRALISE ÜLDKOOSOLEKU OTSUSED
January 10, 2024 16:30 ET | PRFoods
AS PRFoods 10.01.2024. a aktsionäride erakorralise üldkoosoleku otsused AS-i PRFoods (edaspidi Aktsiaselts) aktsionäride erakorraline üldkoosolek (edaspidi Üldkoosolek) toimus kolmapäeval...
As PRFoods resolutio
As PRFoods resolutions adopted by Extraordinary Shareholders Meeting
January 10, 2024 16:30 ET | PRFoods
AS PRFoods resolutions adopted by the Extraordinary General Meeting of Shareholders of AS PRFoods on 10.01.2024 The extraordinary general meeting of shareholders (the General Meeting) of AS PRFoods...