ADOPTION OF RESOLUTIONS OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF AS PRFOODS WITHOUT CONVENING THE MEETING
May 14, 2021 09:57 ET | PRFoods
Dear shareholder The Management Board of AS PRFoods, registry code 11560713, address Pärnu mnt 141, 11314 Tallinn (PRFoods), proposes to the shareholders to adopt resolutions of the shareholders...
AS PRFOODS AKTSIONÄRIDE ÜLDKOOSOLEKU OTSUSTE VASTUVÕTMINE KOOSOLEKUT KOKKU KUTSUMATA
May 14, 2021 09:57 ET | PRFoods
Lp aktsionär AS PRFoods, registrikood 11560713, aadress Pärnu mnt 141, 11314 Tallinn (edaspidi: PRFoods), juhatus teeb aktsionäridele ettepaneku aktsionäride otsuste vastuvõtmiseks ilma...
PRFOODS NOTICE OF NOTEHOLDERS’ MEETING
May 07, 2021 10:58 ET | PRFoods
AS PRFoods (registry code 11560713, registered address at Pärnu mnt 141, 11314 Tallinn, Estonia; “PRFoods”) hereby notifies persons holding the notes (the “Noteholders”) of the Issuer, due on 22...
AS PRFOODS VÕLAKIRJAOMANIKE KOOSOLEKU KUTSE
May 07, 2021 10:58 ET | PRFoods
AS PRFoods (registrikood 11560713; aadress Pärnu mnt 141, 11314 Tallinn, Eesti; edaspidi „PRFoods“) teavitab käesolevaga isikuid (edaspidi „Võlakirjaomanikud“), kellele kuuluvad PRFoods võlakirjad...
AS PRFoods is Planning an Issue of Subordinated Convertible Notes and Tap-Issue of Secured Notes
May 07, 2021 10:44 ET | PRFoods
THIS NOTICE IS NOT INTENDED FOR PUBLICATION, ALLOCATION OR TRANSMISSION, IN PART OR WHOLLY, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA, HONG KONG, JAPAN, NEW ZEALAND, SINGAPORE,...
AS PRFOODS PLAANIB ALLUTATUD KONVERTEERITAVATE VÕLAKIRJADE EMISSIOONI NING TAGATUD VÕLAKIRJADE LISAEMISSIOONI
May 07, 2021 10:44 ET | PRFoods
TEADE EI OLE MÕELDUD AVALDAMISEKS, JAGAMISEKS VÕI EDASTAMISEKS, OSALISELT VÕI TERVIKUNA, OTSESELT VÕI KAUDSELT, AMEERIKA ÜHENDRIIKIDES, AUSTRAALIAS, KANADAS, HONGKONGIS, JAAPANIS, UUS-MEREMAAL,...
Changes in the management bodies of subsidiaries of AS PRFoods
April 28, 2021 16:13 ET | PRFoods
The Supervisory Board of Saaremere Kala AS decided to extend the term of office of the current management board member Christopher Charles Leigh by three years. The Management Board of Saaremere Kala...
Muudatused AS-i PRFoods tütarettevõtjate juhtkondades
April 28, 2021 16:13 ET | PRFoods
Saaremere Kala AS-i nõukogu otsustas pikendada Saaremere Kala AS-i senise juhatuse liikme Christopher Charles Leigh ametiaega kolme aasta võrra. Saaremere Kala AS-i juhatus jätkab tegevust...
PRF: AS PRFoods’ unaudited preliminary consolidated turnover of the 3nd quarter and 9 months of the 2020/2021 financial year
April 11, 2021 14:06 ET | PRFoods
PRFoods’ unaudited preliminary consolidated turnover in the 3nd quarter of the financial year 2020/2021 amounted to 14.15 million euros, a decrease by 23.5% compared to the same period a year ago (3Q...
PRF: AS’i PRFoods 2020/2021. majandusaasta 3. kvartali ja 9 kuu esialgne konsolideeritud auditeerimata müügikäive
April 11, 2021 14:06 ET | PRFoods
PRFoodsi 2020/2021. aasta kolmanda kvartali auditeerimata esialgne konsolideeritud käive oli 14,15 miljonit eurot langedes eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 23,5% (3kv 2019/2020: 18,49 miljonit...