Kommuniké från extra
Kommuniké från extra bolagsstämma den 18 augusti 2022 i Saniona AB
August 18, 2022 10:30 ET | Saniona AB
PRESSMEDDELANDE 18 augusti 2022 Idag, den 18 augusti 2022, hölls extra bolagsstämma i Saniona AB. Nedan följer en sammanfattning av det beslut som fattades. Beslutet fattades med erforderlig...
Bulletin from the Sa
Bulletin from the Saniona AB extraordinary general meeting on August 18, 2022
August 18, 2022 10:30 ET | Saniona AB
PRESS RELEASE August 18, 2022 Today, on August 18, 2022, an extraordinary general meeting was held in Saniona AB. A summary of the adopted resolution follows below. The resolution was adopted with...
Saniona-Logo-RGB_Intrado.png
Sanionas Kv7-program för epilepsi avanceras till leadoptimering
August 16, 2022 02:00 ET | Saniona AB
PRESSMEDDELANDE 16 augusti 2022 Saniona (OMX: SANION), ett biofarmaceutiskt företag med klinisk utveckling, meddelar idag att bolaget har avancerat sitt lovande Kv7-program för epilepsi till fasen...
Saniona-Logo-RGB_Intrado.png
Saniona progresses its Kv7 epilepsy program into Lead Optimization
August 16, 2022 02:00 ET | Saniona AB
PRESS RELEASE August 16, 2022 Saniona (OMX: SANION), a clinical stage biopharmaceutical company, today announced that it has progressed its promising Kv7 epilepsy program into the Lead Optimization...
Saniona uppdaterar o
Saniona uppdaterar om utestående optionsprogram
August 05, 2022 02:00 ET | Saniona AB
PRESSMEDDELANDE 5 augusti 2022 Saniona (OMX: SANION), ett biofarmaceutiskt företag med klinisk utveckling, meddelar idag att 6 450 734 optioner har förverkats i 2022. Därmed har den potentiella...
Saniona provides upd
Saniona provides update on outstanding option programs
August 05, 2022 02:00 ET | Saniona AB
PRESS RELEASE August 5, 2022 Saniona (OMX: SANION), a clinical stage biopharmaceutical company, today announced that 6,450,734 options have forfeited in 2022, leading to a reduction in potential...
Notice of extraordin
Notice of extraordinary general meeting in Saniona AB
July 15, 2022 11:00 ET | Saniona AB
PRESS RELEASE 15 July 2022 The English text is an unofficial translation. In case of any discrepancies between the Swedish text and the English translation, the Swedish text shall prevail. The...
Kallelse till extra
Kallelse till extra bolagsstämma i Saniona AB
July 15, 2022 11:00 ET | Saniona AB
PRESSMEDDELANDE 15 juli 2022 Aktieägarna i Saniona AB, org. nr 556962-5345, kallas härmed till extra boalgsstämma torsdagen den 18 augusti 2022 kl. 15.00 i Setterwalls Advokatbyrå AB:s lokaler på...
Sanionas VD Thomas F
Sanionas VD Thomas Feldthus och styrelseledamot Carl Johan Sundberg förvärvar aktier i ordinarie börshandel
July 06, 2022 02:00 ET | Saniona AB
PRESSMEDDELANDE 6 juli 2022 Saniona (OMX: SANION), ett biofarmaceutiskt företag med klinisk utveckling, meddelar idag att VD och en ledamot i styrelsen har förvärvat 240 221 aktier i bolaget i...
Saniona CEO Thomas F
Saniona CEO Thomas Feldthus and board member Carl Johan Sundberg purchase Saniona shares in the open market
July 06, 2022 02:00 ET | Saniona AB
PRESS RELEASE July 6, 2022 Saniona (OMX: SANION), a clinical stage biopharmaceutical company, today announced that the CEO and a member of the Board of Directors have purchased 240,221 shares of the...