Kallelse till extra bolagsstämma i Serendipity Innovations AB (publ)
September 15, 2015 02:00 ET | Sdiptech AB
body { font-family: Arial, Verdana, Helvetica; font-size: 13px;} table.hugin { border-color:black;} td.hugin { padding: 3px; border-color:black;} Pressmeddelande 15 september 2015...
Serendipity förvärvar svenskt verkstadsbolag
August 31, 2015 08:32 ET | Sdiptech AB
body { font-family: Arial, Verdana, Helvetica; font-size: 13px;} table.hugin { border-color:black;} td.hugin { padding: 3px; border-color:black;} Pressmeddelande 31 augusti 2015 ...
Serendipity offentliggör rapport för jan-juni 2015 samt planer på renodling och förenkling av verksamheten bl.a. genom försäljning av inkubatorn, namnbyte och ändringar av styrelse och ledning
August 20, 2015 02:40 ET | Sdiptech AB
body { font-family: Arial, Verdana, Helvetica; font-size: 13px;} table.hugin { border-color:black;} td.hugin { padding: 3px; border-color:black;} Pressmeddelande 20 augusti 2015 ...
Serendipity förvärvar kroatiska installations- och serviceföretaget Metus
August 19, 2015 04:51 ET | Sdiptech AB
body { font-family: Arial, Verdana, Helvetica; font-size: 13px;} table.hugin { border-color:black;} td.hugin { padding: 3px; border-color:black;} Pressmeddelande 19 augusti 2015 ...
Serendipity Innovations förvärvar elteknikbolaget CentralByggarna
July 02, 2015 06:02 ET | Sdiptech AB
body { font-family: Arial, Verdana, Helvetica; font-size: 13px;} table.hugin { border-color:black;} td.hugin { padding: 3px; border-color:black;} Pressmeddelande 2 juli 2015 ...
Serendipity Innovations förvärvar Umeåbaserade Medicvent Aktiebolag
July 01, 2015 09:01 ET | Sdiptech AB
body { font-family: Arial, Verdana, Helvetica; font-size: 13px;} table.hugin { border-color:black;} td.hugin { padding: 3px; border-color:black;} Pressmeddelande 1 juli 2015 ...
Kommuniké från Serendipity Innovations årsstämma 2015
June 11, 2015 07:40 ET | Sdiptech AB
body { font-family: Arial, Verdana, Helvetica; font-size: 13px;} table.hugin { border-color:black;} td.hugin { padding: 3px; border-color:black;} Pressmeddelande 11 juni 2015...
Carl Johan Åkesson ny CFO för Serendipity Innovations AB
June 09, 2015 02:58 ET | Sdiptech AB
body { font-family: Arial, Verdana, Helvetica; font-size: 13px;} table.hugin { border-color:black;} td.hugin { padding: 3px; border-color:black;} Pressmeddelande 9 juni 2015...
Serendipity Innovations AB (publ.) publicerar delårsrapport för perioden januari-mars 2015
May 21, 2015 02:57 ET | Sdiptech AB
body { font-family: Arial, Verdana, Helvetica; font-size: 13px;} table.hugin { border-color:black;} td.hugin { padding: 3px; border-color:black;} Pressmeddelande 21 maj 2015...
Serendipity Innovations AB (publ.) publicerar årsredovisning för 2014
May 13, 2015 03:09 ET | Sdiptech AB
body { font-family: Arial, Verdana, Helvetica; font-size: 13px;} table.hugin { border-color:black;} td.hugin { padding: 3px; border-color:black;} Pressmeddelande 13 maj 2015...