Värdeökning inom Serendipity Innovations affärsområde Venture Management bidrar till bolagets intjäning med cirka 26 Mkr
March 23, 2015 03:30 ET | Sdiptech AB
body { font-family: Arial, Verdana, Helvetica; font-size: 13px;} table.hugin { border-color:black;} td.hugin { padding: 3px; border-color:black;} Pressmeddelande 23 mars 2015...
Serendipitys team ringde in bolaget på Nasdaq First North
March 04, 2015 05:39 ET | Sdiptech AB
body { font-family: Arial, Verdana, Helvetica; font-size: 13px;} table.hugin { border-color:black;} td.hugin { padding: 3px; border-color:black;} PressmeddelandeStockholm den 4 mars...
Serendipity godkänns för notering på Nasdaq First North Premier
February 27, 2015 05:35 ET | Sdiptech AB
Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore,...
Erbjudandet att teckna preferensaktier i Serendipity väsentligt övertecknat
February 23, 2015 03:00 ET | Sdiptech AB
Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore,...
Serendipitys erbjudande avseende teckning av preferensaktier utökas
February 19, 2015 03:00 ET | Sdiptech AB
Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore,...
Serendipity Innovations offentliggör prospekt
February 11, 2015 11:27 ET | Sdiptech AB
Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore,...
Serendipity Innovations inbjuder till teckning av preferensaktier
February 11, 2015 11:17 ET | Sdiptech AB
Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore,...