Change in the Management Board of Šiaulių bankas AB
May 07, 2021 02:06 ET | Siauliu Bankas
Šiaulių Bankas AB, company code 112025254, the address Tilžės st. 149, LT-76348 Šiauliai, Lithuania.   At its meeting on 6 May 2021, the Bank's Supervisory Council dismissed Vita Urbonienė from the...
Pokytis AB Šiaulių banko valdyboje
May 07, 2021 02:06 ET | AB Šiaulių bankas
AB Šiaulių bankas, įmonės kodas 112025254, adresas Tilžės g. 149, Šiauliai, Lietuva. 2021 m. gegužės 6 d. posėdžio metu Banko stebėtojų taryba atšaukė Vitą Urbonienę iš Banko valdybos narės...
The recording of Šiaulių Bankas Investor Conference Webinar of introducing the financial results for 1Q of 2021
May 06, 2021 07:36 ET | Siauliu Bankas
Šiaulių Bankas AB (hereinafter referred to as the Bank), company code 112025254, Tilžės st. 149, Šiauliai, Lithuania. During the Investor Conference Webinar Vytautas Sinius, CEO and Donatas...
Šiaulių banko 2021 metų 1 ketvirčio finansinių rezultatų pristatymo internetiniame seminare įrašas
May 06, 2021 07:36 ET | AB Šiaulių bankas
AB Šiaulių bankas (toliau - Bankas), įmonės kodas 112025254, buveinės adresas: Tilžės g. 149, Šiauliai, Lietuva. Internetiniame seminare Banko administracijos vadovas Vytautas Sinius bei Finansų ir...
Information to be delivered by Šiaulių Bankas at the Investor Conference Webinar on financial results for Q1 2021
May 05, 2021 09:00 ET | Siauliu Bankas
Šiaulių Bankas AB (hereinafter referred to as the Bank), company code 112025254, domicile address Tilžės st. 149, Šiauliai, Lithuania. The webinar will be hosted by Vytautas Sinius, CEO and Donatas...
Šiaulių banko pateikiama informacija 2021 metų 1 ketvirčio finansinių rezultatų pristatymo internetiniame seminare
May 05, 2021 09:00 ET | AB Šiaulių bankas
AB Šiaulių bankas (toliau Bankas), įmonės kodas 112025254, buveinės adresas: Tilžės g. 149, Šiauliai, Lietuva. Internetiniame seminare Banko Administracijos vadovas Vytautas Sinius bei Finansų ir...
Šiaulių Bankas Group results for Q1 2021
April 30, 2021 02:00 ET | Siauliu Bankas
Šiaulių Bankas AB, company code 112025254, domicile address Tilžės st. 149, LT-76348 Šiauliai, Lithuania. Šiaulių Bankas Group earned EUR 12.4 million of unaudited net profit during Q1 this yearNew...
Šiaulių banko grupės 2021 m. trijų mėnesių veiklos rezultatai
April 30, 2021 02:00 ET | AB Šiaulių bankas
AB Šiaulių bankas, įmonės kodas 112025254, buveinės adresas Tilžės g. 149, Šiauliai, Lietuva. Šiaulių banko grupė per pirmąjį ketvirtį uždirbo 12,4 mln. eurų neaudituoto grynojo pelnoPasirašyta 250...
Šiaulių bankas will hold an Investor Conference Webinar to introduce the financial results for 1Q 2021 and recent developments
April 29, 2021 08:20 ET | Siauliu Bankas
Šiaulių Bankas AB, company code 112025254, address of the head office Tilžės str. 149, Šiauliai, Lithuania. AB Šiaulių bankas invites shareholders, investors, analysts and other stakeholders to...
Kvietimas į Šiaulių banko 2021 metų 1 ketvirčio finansinių rezultatų ir aktualijų pristatymą internetiniame seminare
April 29, 2021 08:20 ET | AB Šiaulių bankas
AB Šiaulių bankas, įmonės kodas 112025254, buveinės adresas Tilžės g. 149, Šiauliai, Lietuva. AB Šiaulių bankas kviečia akcininkus, investuotojus, analitikus ir visus besidominčius į 2021 metų 1...