Change in the number of shares and votes in Sinch AB (publ)
September 30, 2021 11:35 ET | Sinch AB
Stockholm, Sweden – September 30, 2021 – Sinch AB (publ), a global leader in cloud communications for mobile customer engagement, today announced that there are 727,163,370 number of shares and votes...
Ändring av antalet aktier och röster i Sinch AB (Publ)
September 30, 2021 11:35 ET | Sinch AB
Stockholm, Sverige – 30 september 2021 – Sinch AB (publ), en ledande global leverantör av molntjänster för kundinteraktion via mobilen, meddelade idag att antalet aktier och röster i Sinch AB (publ),...
Sinch completes a directed new share issue of approximately 40 million shares raising approximately SEK 6.6 billion
September 30, 2021 02:40 ET | Sinch AB
NOT FOR RELEASE, DISTRIBUTION OR PUBLICATION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES, CANADA, JAPAN, AUSTRALIA, SOUTH AFRICA, NEW ZEALAND, HONG KONG, SINGAPORE OR ANY OTHER JURISDICTION...
Sinch genomför en riktad nyemission om cirka 40 miljoner aktier och tillförs härigenom cirka 6,6 miljarder kronor
September 30, 2021 02:40 ET | Sinch AB
EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUERING ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKTELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, JAPAN, AUSTRALIEN, SYDAFRIKA, NYAZEELAND, HONGKONG, SINGAPORE ELLER I NÅGON ANNAN...
Notice of Extraordinary General Meeting in Sinch AB (publ)
September 30, 2021 02:35 ET | Sinch AB
The shareholders of Sinch AB (publ) (“Sinch” or the “Company”) are hereby summoned to the extraordinary general meeting on Tuesday 26 October 2021. In order to prevent the spread of the coronavirus...
Kallelse till extra bolagsstämma i Sinch AB (publ)
September 30, 2021 02:35 ET | Sinch AB
Aktieägarna i Sinch AB (publ) (”Sinch” eller ”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 26 oktober 2021. I syfte att motverka spridningen av coronaviruset (COVID-19) har styrelsen...
Sinch acquires Pathwire, the leading email delivery platform, and intends to carry out a directed share issue secured by investor undertakings
September 30, 2021 02:30 ET | Sinch AB
Stockholm, Sweden, and San Antonio, Texas – September 30, 2021 – Sinch AB (publ), a global leader in cloud communications for mobile customer engagement, today announced that it has entered into a...
Sinch förvärvar Pathwire, den ledande plattformen för molnbaserad e-post, och avser att genomföra en riktad nyemission garanterad av investerare
September 30, 2021 02:30 ET | Sinch AB
Stockholm, Sverige, och San Antonio, Texas – 30 september 2021 – Sinch AB (publ), en ledande global leverantör av molntjänster för kundinteraktion via mobilen, meddelade idag att man har ingått ett...
Sinch_Logotype_Black_RGB.jpg
Sinch extends leadership in conversational messaging through acquisition of MessengerPeople
September 22, 2021 01:30 ET | Sinch AB
Stockholm, Sweden – September 22, 2021 – Sinch AB (publ), a global leader in cloud communications for mobile customer engagement, today announced that it has entered into a definitive agreement to...
Sinch tar ledande position inom interaktiva meddelandetjänster genom förvärv av MessengerPeople
September 22, 2021 01:30 ET | Sinch AB
Stockholm, Sverige – 22 september 2021 – Sinch AB (publ), en ledande global leverantör av molntjänster för kundinteraktion via mobilen, meddelade idag att man har ingått ett bindande avtal om att...