Convocation of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of Snaigė AB
June 10, 2021 10:07 ET | Snaige
On 2 July 2021 the Extraordinary General Meeting of Shareholders of Snaigė AB, the address of head office Pramonės str. 6, Alytus, the company code 249664610 (hereinafter, the “Company”) is convened...
Šaukiamas neeilinis visuotinis AB „Snaigė“ akcininkų susirinkimas
June 10, 2021 10:07 ET | AB "Snaigė"
2021 m. liepos 2 d. šaukiamas AB „Snaigė“, buveinės adresas Pramonės g. 6, Alytus, įmonės kodas 249664610 (toliau – Bendrovė) neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas (toliau – Susirinkimas). ...
The Decision of the Bank of Lithuania regarding the circular of the tender offer, aimed at delisting the shares of akcinė bendrovė “Snaigė” from trading on AB Nasdaq Vilnius
May 28, 2021 09:48 ET | Snaige
On 28 May 2021 akcinė bendrovė “Snaigė” (hereinafter, the “Company”) received a notification from its shareholder SEKENORA HOLDINGS LIMITED about the decision of the Bank of Lithuania not to approve...
Lietuvos banko sprendimas dėl oficialaus siūlymo, kuriuo siekiama išbraukti akcinės bendrovės „Snaigė“ akcijas iš prekybos AB Nasdaq Vilnius
May 28, 2021 09:48 ET | AB "Snaigė"
2021 m. gegužės 28 d. akcinė bendrovė „Snaigė“ (toliau – Bendrovė) gavo pranešimą iš akcininko SEKENORA HOLDINGS LIMITED apie Lietuvos banko priimtą sprendimą netvirtinti oficialaus siūlymo, kuriuo...
AB SNAIGĖ results for the first quarter of 2021 year
May 21, 2021 10:06 ET | Snaige
AB Snaigė successfully coped with the challenges caused by the pandemic and took advantage of the opportunities that arose, therefore in the first quarter, it is reporting better performance results...
AB „SNAIGĖ“ 2021 m. I ketvirčio rezultatai
May 21, 2021 10:06 ET | AB "Snaigė"
AB „Snaigė“ sėkmingai susidorojo su pandemijos sukeltais iššūkiais bei pasinaudojo atsiradusiomis galimybėmis,  todėl I ketvirtį  džiaugiasi daug geresniais nei pernai veiklos...
AB „Snaigė“ 2020 m. metinė informacija
April 30, 2021 10:02 ET | AB "Snaigė"
Pateikiamas AB "Snaigė" eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo 2021 m. balandžio 30 dieną patvirtintas 2020 m. konsoliduotų ir bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinys (konsoliduotos ir...
Snaigė AB annual information for the year 2020
April 30, 2021 10:02 ET | Snaige
Snaigė, AB is presenting annual consolidated and Company‘s financial statements for the year 2020 (consolidated and Company’s financial statements together with independent auditor‘s report,...
Resolutions of Snaigė AB the General Meeting of Shareholders
April 30, 2021 09:51 ET | Snaige
The General Meeting of shareholders of Snaige AB was held on 30 April 2021.Following resolutions were made on the meeting:1.Consolidated annual report of “Snaigė” AB on the company’s activity for...
AB „Snaigė“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai
April 30, 2021 09:51 ET | AB "Snaigė"
2021 m. balandžio 30 d. įvyko eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas. Susirinkime priimti sprendimai:1 darbotvarkės klausimas: AB „Snaigė“ konsoliduotas metinis pranešimas;Susipažinta (išklausyta)...