AB „Snaigė“ 2020 m. metinė informacija
April 30, 2021 10:02 ET | AB "Snaigė"
Pateikiamas AB "Snaigė" eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo 2021 m. balandžio 30 dieną patvirtintas 2020 m. konsoliduotų ir bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinys (konsoliduotos ir...
Snaigė AB annual information for the year 2020
April 30, 2021 10:02 ET | Snaige
Snaigė, AB is presenting annual consolidated and Company‘s financial statements for the year 2020 (consolidated and Company’s financial statements together with independent auditor‘s report,...
Resolutions of Snaigė AB the General Meeting of Shareholders
April 30, 2021 09:51 ET | Snaige
The General Meeting of shareholders of Snaige AB was held on 30 April 2021.Following resolutions were made on the meeting:1.Consolidated annual report of “Snaigė” AB on the company’s activity for...
AB „Snaigė“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai
April 30, 2021 09:51 ET | AB "Snaigė"
2021 m. balandžio 30 d. įvyko eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas. Susirinkime priimti sprendimai:1 darbotvarkės klausimas: AB „Snaigė“ konsoliduotas metinis pranešimas;Susipažinta (išklausyta)...
SNAIGĖ AB information for the ordinary general shareholders meeting
April 13, 2021 10:29 ET | Snaige
SNAIGĖ AB is providing the audited company’s financial statements for 2020, the auditor’s report, the annual report and the project of distribution of profit (loss) for the ordinary general...
AB „Snaigė“ informacija eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui
April 13, 2021 10:29 ET | AB "Snaigė"
AB „Snaigė“ akcininkų susirinkimui, kuris įvyks 2021 m. balandžio 30 d. pateikia audituotą 2020 metų finansinių ataskaitų rinkinį, auditoriaus išvadą, metinį pranešimą, pelno (nuostolių) paskirstymo ...
Convocation of the ordinary General Meeting of Shareholders of Snaigė AB
April 08, 2021 11:11 ET | Snaige
On 30 April 2021 the ordinary General Meeting of Shareholders of  Snaigė AB (hereinafter, the “Meeting”), the address of head office Pramonės str. 6, Alytus, the company code 249664610 (hereinafter,...
Šaukiamas eilinis visuotinis AB „Snaigė“ akcininkų susirinkimas
April 08, 2021 11:11 ET | AB "Snaigė"
2021 m. balandžio 30 d. šaukiamas AB „Snaigė“, buveinės adresas Pramonės g. 6, Alytus, įmonės kodas 249664610 (toliau – Bendrovė) eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas (toliau – Susirinkimas). ...
In 2020, AB SNAIGĖ reached 2.8 million. EUR EBITDA
February 26, 2021 11:11 ET | Snaige
According to unaudited consolidated data, AB SNAIGĖ achieved a turnover of EUR 29 million in 2020, i.e. 9 % less than 2019. According to Mindaugas Sologubas, CEO of AB SNAIGĖ, the first quarantine...
2020 m. AB SNAIGĖ pasiekė 2,8 mln. EUR EBITDA
February 26, 2021 11:11 ET | AB "Snaigė"
AB „Snaigė“ neaudituotais konsoliduotais duomenimis per 2020 metus  pasiekė 29 mln. EUR apyvartą, t.y. 9 proc. mažiau nei 2019 metais. Pasak AB „Snaigė“ generalinio direktoriaus Mindaugo Sologubo,...