Statkraft pressemelding: Feil om strømrasjonering
October 17, 2002 06:54 ET | Statkraft AS
  Pressemelding     Feil om strømrasjonering  Statkraft er én av mange kraftprodusenter som agerer i elmarkedet. Dette markedet er et integrert nordisk marked der all fysisk...
Statkraft tror på en løsning
October 15, 2002 05:25 ET | Statkraft AS
  Statkraft tror på en løsning     Agder Energi er Norges tredje største energiselskap med ca. 900 ansatte, og en årlig kraftproduksjon på rundt 7,5 TWh. Hovedkontoret ligger i...
Smøla Windmill Park officially opened - Statkraft
September 05, 2002 10:11 ET | Statkraft AS
  Press...
Smøla vindpark åpnet av kong Harald i dag
September 05, 2002 10:03 ET | Statkraft AS
    Pressemelding                            &nb...
Statkraft - first half 2002
September 04, 2002 06:41 ET | Statkraft AS
  Press release   Satisfactory, despite the difficult market           Pre-tax income NOK 1,771 million in first six...
Statkrafts halvårsresultat 2002
September 04, 2002 06:35 ET | Statkraft AS
  Pressemelding   Tilfredsstillende resultat i et vanskelig marked           Resultat før skatt på 1.771 millioner kroner i første...
Statkraft and Norfund establish new company: STATKRAFT NORFUND POWER INVEST AS
June 27, 2002 06:05 ET | Statkraft AS
Press release   (Oslo, 27 June 2002) Statkraft and Norfund have jointly established STATKRAFT NORFUND POWER INVEST AS (SNPI), on 50/50 basis and with NOK 1 billion in start-up capital. The...
Statkraft og Norfund etablerer selskapet STATKRAFT NORFUND POWER INVEST AS
June 27, 2002 06:00 ET | Statkraft AS
Pressemelding : Internasjonal satsing på vannkraft (Oslo, 27. juni 2002) Statkraft og Norfund har gått sammen om å etablere selskapet STATKRAFT NORFUND POWER INVEST AS (SNPI), med like...
Grunneiere inviteres til å bli kraftprodusenter - Småkraft AS - Statkraftalliansen
June 20, 2002 03:29 ET | Statkraft AS
Det er i mange år snakket varmt om etablering av små kraftverk, men private grunneiere har sett det som lite attraktivt å selge fallrettigheter til store aktører. Det har Småkraft tatt lærdom av og...
Statkraft tildeler rehabiliteringskontrakt på 75 mill. til GE Hydro Norge
June 12, 2002 05:58 ET | Statkraft AS
P R E S S E M E L D I N G     Høvik, 12. juni 2002           Rehabiliteringene omfatter inntil 18 nye løpehjul og totaloverhaling av eksisterende...