Statkraft on the Competition Authority's rejection of the Agder acquisition - A very serious situation.
March 21, 2002 07:17 ET | Statkraft AS
Statkraft's ambitions Statkraft's objective with the acquisition of ownership interests in Norwegian power companies is to contribute to the creation of market-oriented and rational solutions for the...
Statkraft om Konkurransetilsynets nektelse av Agder-ervervet - En meget alvorlig situasjon
March 21, 2002 06:03 ET | Statkraft AS
Statkrafts ambisjoner Statkrafts målsetting med kjøp av eierandeler i norske kraftselskaper har vært å bidra til at det skapes markedsorienterte og fornuftige løsninger for kraftmarkedet. - Med...
Statkraft om Konkurransetilsynets nektelse av Agder-ervervet - En meget alvorlig situasjon
March 21, 2002 05:52 ET | Statkraft AS
Statkrafts ambisjoner Statkrafts målsetting med kjøp av eierandeler i norske kraftselskaper har vært å bidra til at det skapes markedsorienterte og fornuftige løsninger for kraftmarkedet. - Med...
Nytt liv til Simovassdraget - pressemelding fra Statkraft SF
March 19, 2002 09:03 ET | Statkraft AS
Eidfjord 19. Mars 2002 Vassdraget er for mange år siden regulert til kraftproduksjon og bearbeidet for å hindre flomskader. Elvebredden er rettet ut og derfor er det liten variasjon i fiskens...
Engangsinntekter preger resultatet for 2001
March 19, 2002 07:01 ET | Statkraft AS
Pressemelding - Vi er fornøyd med resultatet. 2001 ble et godt år for Statkraft. Avkastningen på den investerte kapitalen ble for første gang tilfredsstillende. Etter at det korrigeres for enkelte...
PRESSEMELDING.
March 06, 2002 03:53 ET | Statkraft AS
Høvik 06.03.2002 Forsvarets innvendinger mot utbygging av vindkraft gjør at en rekke av Statkrafts planer om vindkraftverk kan bli skrinlagt. Vindkraftparken på Stadlandet anbefales ikke...
Press Release - E.ON and Statkraft SF
March 01, 2002 05:00 ET | Statkraft AS
Pressrelease (Munich/Oslo, 1st March, 2002) After the agreed cancellation of their joint Viking Cable interconnector project and based on their good cooperation in the Scandinavian markets and as...
Statsgaranti og Statkraft
February 21, 2002 08:34 ET | Statkraft AS
PRESSEMELDING Høvik, 21. februar 2002 I de samtalene vi har hatt med Nærings- og handelsdepartementet har Statkraft fått forsikringer om at en eventuell lovendring ikke vil ramme...
- Nordmenn positive til Statkrafts oppkjøp
February 13, 2002 07:24 ET | Statkraft AS
Stortingets beslutning om å tilføre Statkraft kapital har de siste årene gjort det mulig for selskapet å styrke sin posisjon og å ta en aktiv rolle i utviklingen av det norske kraftmarkedet....
Kommentar til Konkurransetilsynets foreløpige melding - Agder
January 23, 2002 08:19 ET | Statkraft AS
Statkraft registrerer at Konkurransetilsynet ikke har trukket noen endelig konklusjon i forhold til om ervervet skal godkjennes eller ikke, og at tilsynet inviterer til å finne en løsning som ivaretar...