Statkraft inngår kraftavtaler med Aquila Capital for to finske vindparker
August 30, 2021 03:00 ET | Statkraft AS
Elektrisiteten i de to kraftkjøpsavtalene (PPAene) er 100% fornybar, produsert i de to finske vindparkene Mastokangas (68,4 MW) og Korkeakangas (43,2 MW) som begge er under bygging. Avtalene er de...
Statkraft tecknar energiköpsavtal med Aquila Capital om två vindkraftparker i Finland
August 30, 2021 03:00 ET | Statkraft AS
Energin som tillhandahålls i dessa energiköpsavtal är 100 % förnybar och genereras av vindkraftparkerna Mastokangas (68,4 MW) och Korkeakangas (43,2 MW). Affärerna är Statkrafts första i Finland...
Statkraft solmii kahden suomalaisen tuulivoimapuiston sähkönhankintasopimukset Aquila Capitalin kanssa
August 30, 2021 03:00 ET | Statkraft AS
• Sähkönhankintasopimusten mukaisesti toimitettava energia on 100-prosenttisesti uusiutuvaa. Sähkön tuottavat Mastokankaan (68,4 MW) ja Korkeakankaan (43,2 MW) tuulivoimapuistot. • Nämä...
Strong operating result in the second quarter
July 22, 2021 02:00 ET | Statkraft AS
(Oslo, 22 July 2021) Statkraft recorded the highest EBIT in a second quarter to date. The strong results have strengthened Statkraft’s financial capacity and ability to deliver on the growth strategy....
Sterkt driftsresultat i andre kvartal
July 22, 2021 02:00 ET | Statkraft AS
(Oslo, 22. juli 2021) Statkraft oppnådde et historisk høyt underliggende driftsresultat for et andre kvartal. Det sterke resultatet har styrket Statkraft’s finansielle kapasitet og evne til å levere...
Release of second quarter results 2021
July 19, 2021 04:30 ET | Statkraft AS
Statkraft discloses the second quarter results 2021 on Thursday 22 July 2021 at 08:00 a.m. CEST. The documents will be available on Statkraft’s website www.statkraft.com/ir and Oslo Stock Exchange’s...
Offentliggjøring av resultater for andre kvartal 2021
July 19, 2021 04:30 ET | Statkraft AS
Statkraft offentliggjør resultater for andre kvartal 2021 torsdag 22. juli 2021 klokken 08.00. Materialet vil være tilgjengelig på Statkrafts internettsider www.statkraft.no/ir og på Oslo Børs...
bp, Aker and Statkraft join forces for offshore wind in the Norwegian North Sea
June 14, 2021 02:30 ET | Statkraft AS
(OSLO, 14 June 2021) bp today agreed to join Statkraft and Aker Offshore Wind in a consortium bidding to develop offshore wind energy in Norway.  The partnership – in which bp, Statkraft and...
bp går sammen med Aker og Statkraft om norsk havvindsatsing
June 14, 2021 02:30 ET | Statkraft AS
(Oslo, 14. juni 2021) bp har i dag besluttet å bli med Aker og Statkraft i et konsortium som vil søke konsesjon for utvikling av havvind i Norge. Partnerskapet – der bp, Statkraft og Aker...
First floating solar plant in Albania starts commercial operations
June 03, 2021 02:00 ET | Statkraft AS
(Oslo/Tirana, 3 June 2021) Statkraft, Europe’s largest renewable energy generator, in cooperation with Norwegian supplier Ocean Sun has started commercial operations at the first unit of its floating...