Dividend payment ex-date of AS Tallinna Vesi
June 07, 2021 06:00 ET | Tallinna Vesi
AS Tallinna Vesi (trading code TVEAT, ISIN code EE3100026436) will close the list of shareholders for dividend payment on 18 June 2021 at the end of the working day of the settlement system. ...
ASi Tallinna Vesi dividendimakse ex-päev
June 07, 2021 06:00 ET | Tallinna Vesi
AS Tallinna Vesi (väärtpaberi lühinimi TVEAT, ISIN kood EE3100026436) fikseerib aktsionäride nimekirja dividendi maksmiseks 18.06.2021 arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Ülaltoodust lähtudes on...
Decisions of the Annual General Meeting of Shareholders of AS Tallinna Vesi
June 03, 2021 03:47 ET | Tallinna Vesi
Annual General Meeting of Shareholders of the Public Limited Company Tallinna Vesi was held on Thursday, 3 June 2021 at 09.00 (GMT+3)- 9.50 (GMT+3) at Paljassaare Wastewater Treatment Plant of AS...
AS Tallinna Vesi aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused
June 03, 2021 03:47 ET | Tallinna Vesi
AKTSIASELTSI TALLINNA VESI (edaspidi ka „Selts”) üldkoosolek toimus neljapäeval, 03. juunil 2021 kell 9.00-9.50. Seltsi Paljassaare Reoveepuhastusjaama (Paljassaare põik 14, Tallinn) võimlas. Seltsi...
Change in substantial shareholding
May 27, 2021 05:56 ET | Tallinna Vesi
In accordance with the § 186 of the Securities Market Act, AS Tallinna Vesi notifies the stock exchange of a change in substantial shareholding. On 25 May 2021, a total of 541,917 A shares of AS...
Olulise osaluse muutus
May 27, 2021 05:56 ET | Tallinna Vesi
Lähtuvalt väärtpaberituru seaduse §-st 186 teavitab AS Tallinna Vesi börsi olulise osaluse muutusest. 25.05.2021 võõrandati ülevõtmispakkumise käigus kokku 541 917 AS-i Tallinna Vesi A-aktsiat OÜ-le...
Results of the takeover offer with respect to AS Tallinna Vesi’s shares
May 20, 2021 01:11 ET | Tallinna Vesi
On 13 April 2021, the majority shareholders of AS Tallinna Vesi – City of Tallinn and OÜ Utilitas hereinafter jointly referred to as the Offerors) – notified of the mandatory takeover offer for the...
AS Tallinna Vesi aktsiate ülevõtmispakkumise tulemused
May 20, 2021 01:11 ET | Tallinna Vesi
AS Tallinna Vesi enamusaktsionärid Tallinna Linn ja OÜ Utilitas (edaspidi koos Ülevõtjad) teavitasid 13. aprillil 2021 kohustuslikust ülevõtmispakkumisest kõigi AS Tallinna Vesi A-aktsiate, mis ei...
Aleksandr Timofejev is the new CEO of AS Tallinna Vesi
May 17, 2021 06:08 ET | Tallinna Vesi
On 17 May 2021, the Supervisory Council of AS Tallinna Vesi appointed Aleksandr Timofejev as the new Chief Executive Officer of the company. Mr Timofejev has been a member of the Management Board...
ASi Tallinna Vesi uus tegevjuht on Aleksandr Timofejev
May 17, 2021 06:08 ET | Tallinna Vesi
ASi Tallinna Vesi nõukogu määras 17. mail ettevõtte uueks tegevjuhiks Aleksandr Timofejevi, kes on ettevõttes juhatuse liikmeks olnud alates 2012. aastast ja vastutanud tootmise valdkonna eest. ...