AS Tallinna Vesi aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused
June 03, 2021 03:47 ET | Tallinna Vesi
AKTSIASELTSI TALLINNA VESI (edaspidi ka „Selts”) üldkoosolek toimus neljapäeval, 03. juunil 2021 kell 9.00-9.50. Seltsi Paljassaare Reoveepuhastusjaama (Paljassaare põik 14, Tallinn) võimlas. Seltsi...
Decisions of the Annual General Meeting of Shareholders of AS Tallinna Vesi
June 03, 2021 03:47 ET | Tallinna Vesi
Annual General Meeting of Shareholders of the Public Limited Company Tallinna Vesi was held on Thursday, 3 June 2021 at 09.00 (GMT+3)- 9.50 (GMT+3) at Paljassaare Wastewater Treatment Plant of AS...
Change in substantial shareholding
May 27, 2021 05:56 ET | Tallinna Vesi
In accordance with the § 186 of the Securities Market Act, AS Tallinna Vesi notifies the stock exchange of a change in substantial shareholding. On 25 May 2021, a total of 541,917 A shares of AS...
Olulise osaluse muutus
May 27, 2021 05:56 ET | Tallinna Vesi
Lähtuvalt väärtpaberituru seaduse §-st 186 teavitab AS Tallinna Vesi börsi olulise osaluse muutusest. 25.05.2021 võõrandati ülevõtmispakkumise käigus kokku 541 917 AS-i Tallinna Vesi A-aktsiat OÜ-le...
Results of the takeover offer with respect to AS Tallinna Vesi’s shares
May 20, 2021 01:11 ET | Tallinna Vesi
On 13 April 2021, the majority shareholders of AS Tallinna Vesi – City of Tallinn and OÜ Utilitas hereinafter jointly referred to as the Offerors) – notified of the mandatory takeover offer for the...
AS Tallinna Vesi aktsiate ülevõtmispakkumise tulemused
May 20, 2021 01:11 ET | Tallinna Vesi
AS Tallinna Vesi enamusaktsionärid Tallinna Linn ja OÜ Utilitas (edaspidi koos Ülevõtjad) teavitasid 13. aprillil 2021 kohustuslikust ülevõtmispakkumisest kõigi AS Tallinna Vesi A-aktsiate, mis ei...
Aleksandr Timofejev is the new CEO of AS Tallinna Vesi
May 17, 2021 06:08 ET | Tallinna Vesi
On 17 May 2021, the Supervisory Council of AS Tallinna Vesi appointed Aleksandr Timofejev as the new Chief Executive Officer of the company. Mr Timofejev has been a member of the Management Board...
ASi Tallinna Vesi uus tegevjuht on Aleksandr Timofejev
May 17, 2021 06:08 ET | Tallinna Vesi
ASi Tallinna Vesi nõukogu määras 17. mail ettevõtte uueks tegevjuhiks Aleksandr Timofejevi, kes on ettevõttes juhatuse liikmeks olnud alates 2012. aastast ja vastutanud tootmise valdkonna eest. ...
Notice to convene the Annual General Meeting of Shareholders
May 11, 2021 10:15 ET | Tallinna Vesi
The Management Board of AS TALLINNA VESI (registry code 10257326, Ädala 10, 10614 Tallinn) (hereinafter also “the Company”) announces that the Annual General Meeting of Shareholders of the Company...
Aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade
May 11, 2021 10:15 ET | Tallinna Vesi
AKTSIASELTSI TALLINNA VESI (registrikood 10257326, aadress Ädala 10, 10614 Tallinn) (edaspidi ka „Selts") juhatus teatab, et Seltsi aktsionäride korraline üldkoosolek toimub neljapäeval, 3. juunil...