Terranet-Primary-Dark.png
Sista dag för handel med teckningsoptionerna av serie TO6 i Terranet AB är idag, den 6 december 2023
December 06, 2023 02:30 ET | Terranet
Idag, den 6 december 2023, är den sista dagen för handel med teckningsoptioner av serie TO6 i Terranet AB (”Terranet” eller "Bolaget"). Teckningsperioden för teckningsoptionerna av serie TO6 pågår...
Terranet-Primary-Dark.png
The last day of trading with the warrants of series TO6 in Terranet AB is today, December 6th, 2023
December 06, 2023 02:30 ET | Terranet
Today, December 6th, 2023, is the last day of trading with the warrants of series TO6 in Terranet AB (“Terranet” or “the Company”). The exercise period for the warrants of series TO6 runs up until...
Terranet-Primary-Dark.png
TERRANET FORTSÄTTER UTVECKLA NYA PROVMETODER MED MEDEL FRÅN TRAFIKVERKET  
December 04, 2023 02:30 ET | Terranet
Terranet har tilldelats ett anslag på 614 000 SEK från Trafikverkets skyltfond för ett gemensamt projekt tillsammans med RISE testbädd AstaZero. Projektet, som löper under 2024, syftar till att...
Terranet-Primary-Dark.png
TERRANET CONTINUES TO DEVELOP NEW TESTING METHODS WITH FUNDING FROM THE SWEDISH TRANSPORT ADMINISTRATION
December 04, 2023 02:30 ET | Terranet
Terranet has been awarded a grant of 614 000 SEK from the Swedish Transport Administration's Skyltfonden for a joint project with RISE’s test bed AstaZero. The project, which runs throughout all of...
Terranet-Primary-Dark.png
Terranet rekryterar CTO från fordonsbranschen
November 28, 2023 02:30 ET | Terranet
Terranet har anställt Pierre Ekwall som ny CTO & SVP Engineering. Pierre kommer senast från rollen som Vehicle line manager på Einride och har tidigare erfarenhet från teknik- och...
Terranet-Primary-Dark.png
Terranet recruits CTO from automotive industry
November 28, 2023 02:30 ET | Terranet
Terranet has hired Pierre Ekwall as the new CTO & SVP of Engineering. Pierre comes from the role of Vehicle line manager at Einride and has previous experience in technology and innovation...
Terranet-Primary-Dark.png
Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO6 inleds idag
November 27, 2023 02:30 ET | Terranet
Idag, den 27 november 2023, inleds nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO6 i Terranet AB (publ) (”Terranet” eller ”Bolaget”). Nyttjandeperioden pågår till och med den 11 december 2023....
Terranet-Primary-Dark.png
The subscription period for the warrants of series TO6 starts today, November 27th, 2023
November 27, 2023 02:30 ET | Terranet
Today, November 27th, 2023, marks the commencement of the exercise period for subscription of warrants of series TO6 in Terranet AB (publ) (”Terranet” or the” Company”). The exercise period for...
Terranet-Primary-Dark.png
Teckningskurs för nyttjande av teckningsoptioner av serie TO6 i Terranet AB har fastställts till 0,054 SEK per aktie. Teckningsperioden inleds på måndag, den 27 november 2023.
November 24, 2023 02:00 ET | Terranet
Terranet AB (”Terranet” eller ”Bolaget”) emitterade 182 664 660 teckningsoptioner av serie TO6 i samband med Bolagets företrädesemission under det andra kvartalet 2023. Varje teckningsoption ger rätt...
Terranet-Primary-Dark.png
The subscription price for exercise of warrants of series TO6 in Terranet AB has been set to SEK 0.054 per share of series B. The exercise period begins on Monday, November 27th, 2023.
November 24, 2023 02:00 ET | Terranet
Terranet AB (” Terranet” or the” Company”) issued 182 664 660 warrants of series TO6 in connection with the Company’s rights issue in the second quarter of 2023. Each warrant gives the right to...