Terranet får ny CFO
Terranet får ny CFO från Volvo Cars
November 12, 2020 02:30 ET | TerraNet AB
Johan Wångblad tillträder som ny CFO på Terranet den 1 december. Johan har intill nyligen innehaft en tjänst som Head of Operations, Volvo Cars Tech Fund. Med sin långa och djupa bakgrund på Volvo och...
Volvo Veteran Joins
Volvo Veteran Joins Terranet AB as CFO
November 12, 2020 02:30 ET | TerraNet AB
Johan Wångblad Brings Vast Experience from Leading Swedish Carmaker to Terranet Team That’s Rapidly Expanding Lund, Sweden, November 12, 2020 - Terranet AB (Terranet/the Company), (Nasdaq:...
Teckningsoptioner av
Teckningsoptioner av serie TO1 B tecknades till cirka 94 procent och Terranet tillförs cirka 34,2 MSEK
October 27, 2020 13:00 ET | TerraNet AB
Terranet Holding AB (”Terranet” eller ”Bolaget”) meddelar idag utfallet från nyttjandet av teckningsoptioner av serie TO1 B, vilka emitterades i samband med Bolagets företrädesemission av units....
Warrants of series T
Warrants of series TO1 B were subscribed to approximately 94 percent and Terranet receives approximately SEK 34.2 million
October 27, 2020 13:00 ET | TerraNet AB
Terranet Holding AB (”Terranet” or the ”Company”) today announces the outcome of the exercise of warrants of series TO1 B, which were issued in connection with the Company’s preferential rights issue....
TERRANET UNDERTECKNA
TERRANET UNDERTECKNAR MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU) MED DAIMLER
October 20, 2020 02:00 ET | TerraNet AB
Terranet undertecknar ett Memorandum of Understanding (MoU) med Daimler-Mercedes-Benz i Stuttgart. Detta MoU är en bekräftelse av det tidigare påbörjade produktutvecklings- och...
TerraNet AB Signs Mo
TerraNet AB Signs MoU with Mercedes-Benz AG
October 20, 2020 02:00 ET | TerraNet AB
Lund, Sweden and Stuttgart, Germany, October 20, 2020 - TerraNet AB (TerraNet/the Company), (Nasdaq: TERRNT-B.ST), developers of advanced driver-assist systems and the creators of 3D motion awareness...
Mangold publicerar n
Mangold publicerar ny analys av TerraNet med köprekommendation och riktkurs på 2,50 kr
October 19, 2020 02:25 ET | TerraNet AB
Mangold Fondkommission AB har i dag publicerat en ny analys av TerreNet Holding AB. Mangold sätter en köprekommendation med en riktkurs på 2,50 kr på 12 månaders sikt. Analysen kan läsas här:...
Mangold publishes ne
Mangold publishes new analysis of TerraNet with a buy recommendation and target price of SEK 2.50
October 19, 2020 02:25 ET | TerraNet AB
Mangold Fondkommission AB today published a new analysis of TerraNet Holding AB. Mangold sets a buy recommendation and a 12-month forward target price of SEK 2.50. The analysis can be found here:...
Teckningskursen för
Teckningskursen för nyttjande av teckningsoptioner serie (2020:1) TO1 B i Terranet har fastställts till 0,72 SEK och teckningsperioden inleds idag den 12 oktober 2020
October 12, 2020 02:30 ET | TerraNet AB
EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN...
The exercise price f
The exercise price for the warrants of series (2020:1) TO1 B in Terranet has been determined to SEK 0.72 and the subscription period starts today, October 12, 2020
October 12, 2020 02:30 ET | TerraNet AB
NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA, NEW ZEALAND, HONG KONG, JAPAN, SINGAPORE, SOUTH AFRICA, SOUTH KOREA...