TerraNet anlitar Man
TerraNet anlitar Mangold som likviditetsgarant
September 23, 2020 02:30 ET | TerraNet AB
TerraNet Holding AB (”TerraNet”) har ingått avtal med Mangold Fondkommission AB ("Mangold") som innebär att Mangold ersätter ABG Sundal Collier som likviditetsgarant för TerraNets aktie på Nasdaq...
TerraNet engages Man
TerraNet engages Mangold as liquidity provider
September 23, 2020 02:30 ET | TerraNet AB
TerraNet Holding AB (”TerraNet”) has entered into an agreement with Mangold Fondkommission AB (Mangold) whereby Mangold will replace ABG Sundal Collier and act as liquidity provider for the TerraNet...
TerraNet AB Names Ne
TerraNet AB Names New Senior Leadership and Outlines Business Development and Growth Strategy
September 15, 2020 06:00 ET | TerraNet AB
Göran Janson Named Chairmen of the Board of Directors; Senior leadership aligned on operating priorities and strategic objectives to bring breakthrough autonomous vehicle technology to key high-growth...
TerraNet utser ny le
TerraNet utser ny ledning och fastställer strategi för affärsutveckling och tillväxt
September 15, 2020 02:30 ET | TerraNet AB
Göran Janson utsedd till ny styrelseordförande; ledningsgruppen samlad kring operationella prioriteringar och strategiska mål för att ta banbrytande teknologi för självkörnade fordon till högt...
Announcement from ex
Announcement from extra general meeting in TerraNet
September 07, 2020 03:56 ET | TerraNet AB
The extra general meeting of TerraNet Holding AB ("TerraNet" or "the Company") was held September 4, 2020 and the following resolutions were passed by the meeting. Election of the board of directors...
Kommuniké från extra
Kommuniké från extra bolagsstämma i TerraNet
September 04, 2020 09:11 ET | TerraNet AB
Extra bolagsstämma i TerraNet Holding AB ("TerraNet" eller "Bolaget") hölls idag den 4 september 2020 varvid aktieägarna fattade följande beslut. Val av styrelseledamöter och arvoden till...