Terranet-Primary-Dark.png
TERRANET OCH ASTAZERO UTVECKLAR NYA PROVMETODER FÖR AVANCERADE FÖRARSTÖDSSYSTEM
October 30, 2023 03:00 ET | Terranet
Terranet har beviljats innovationsbidrag av Vinnova, för att i samarbete med RISE testbädd AstaZero driva banbrytande forskning. Syftet är att utveckla nya ADAS-provmetoder för oskyddade trafikanter i...
Terranet-Primary-Dark.png
TERRANET AND ASTAZERO ARE DEVELOPING NEW TESTING METHODS FOR ADVANCED DRIVER ASSISTANCE SYSTEMS
October 30, 2023 03:00 ET | Terranet
Terranet has been granted an innovation grant by Vinnova, to, in collaboration with RISE’s testbed AstaZero, conduct ground-breaking research. The aim is to develop new ADAS test methods for...
Terranet-Primary-Dark.png
Förändring i ledningsgruppen på Terranet
October 23, 2023 02:00 ET | Terranet
Terranet och Nihat Kücük har nått en överenskommelse om att avsluta Nihats tjänst som CTO på Terranet. Syftet är att påskynda produktutvecklingen av BlincVision, vars tidigare kommunicerade tidplan...
Terranet-Primary-Dark.png
Change in the management team at Terranet
October 23, 2023 02:00 ET | Terranet
Terranet and Nihat Kücük, the CTO, have mutually agreed to part ways. The purpose is to accelerate the product development of BlincVision, and the previously communicated timetable remains. A...
Terranet-Primary-Dark.png
Terranet har rekryterat en permanent CFO och gör ytterligare organisatoriska förstärkningar
October 11, 2023 02:00 ET | Terranet
Dan Wahrenberg tillträder som permanent CFO i Terranet. Samtidigt görs förstärkningar på såväl teknik- som affärsutvecklingssidan. Terranet har slutfört rekryteringen av en permanent CFO. Ny CFO...
Terranet-Primary-Dark.png
Terranet recruits a permanent CFO and is making additional organizational reinforcements
October 11, 2023 02:00 ET | Terranet
Dan Wahrenberg assumes the role of permanent CFO at Terranet. Terranet is at the same time making reinforcements on both the technology and business development fronts. Terranet has completed the...
Terranet-Primary-Dark.png
Uppdatering av produktutvecklingsplanen för BlincVision  
September 28, 2023 02:00 ET | Terranet
Terranet närmar sig tidpunkten för att visa upp den första prototypen av det unika förarstödssystemet BlincVision. Prototypen kommer att visas upp under första kvartalet 2024. Att demonstrera...
Terranet-Primary-Dark.png
Update on BlincVision development
September 28, 2023 02:00 ET | Terranet
Terranet is moving closer to the milestone of the first prototype of Terranet’s unique Advanced Driver Assistance System, BlincVision, which will be presented during the first quarter of 2024. The...
Terranet-Primary-Dark.png
Terranet AB – Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2023
August 17, 2023 02:00 ET | Terranet
Väsentliga händelser under andra kvartalet Styrelsen för Terranet beslutade om en riktad emission av units till emissionsgaranter som valde att erhålla garantiersättningen i form av nya units i...
Terranet-Primary-Dark.png
Terranet AB – Interim report 1 January – 30 June 2023
August 17, 2023 02:00 ET | Terranet
Significant events during the quarter Terranet's board decided on a directed issue of units to underwriters who chose to receive compensation in the form of new units in connection with the...