Periodeoplysning 1. kvartal 2019 fra Totalbanken
May 07, 2019 03:30 ET | Totalbanken A/S
I årets første kvartal realiserer Totalbanken et overskud efter skat på 18,0 mio.kr. mod 12,0 mio.kr. i samme periode året før. Resultatet forrenter egenkapitalen med 19,8 % p.a. mod 14,4 % p.a. i...
Totalbanken omlægger supplerende kapital
May 06, 2019 08:20 ET | Totalbanken A/S
Totalbanken har besluttet at omlægge supplerende kapital på DKK 37.000.000 den 26. juni 2019 til ny supplerende kapital DKK 40.000.000 med en pålydende rente, der er lavere end den nuværende...
Finanstilsynet ophæver stemmeretten for en aktionær
April 12, 2019 09:35 ET | Totalbanken A/S
Finanstilsynet har den 11. april 2019 meddelt Totalbanken A/S, at Finanstilsynet for en aktionær har ophævet den stemmeret, der er knyttet til de kapitalbeviser i Totalbanken, der via ejerskab eller...
Ændring i Totalbankens bestyrelse
April 03, 2019 17:25 ET | Totalbanken A/S
Repræsentantskabet i Totalbanken A/S besluttede på det konstituerende møde at udvide antallet af generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer fra fire til fem. Repræsentantskabet nyvalgte direktør...
Referat af ordinær generalforsamling i Totalbanken A/S
April 03, 2019 17:10 ET | Totalbanken A/S
Referat af ordinær generalforsamling i Totalbanken A/S, CVR-nr. 10 34 98 18, afholdt onsdag den 3. april 2019 kl. 19.00 i Aarup Fritidscenter, Ormehøjvej 4, Aarup, med dagsorden ifølge vedtægterne. ...
Finanstilsynet ophæver stemmeretten for en gruppe af aktionærer
April 02, 2019 09:30 ET | Totalbanken A/S
Finanstilsynet har den 2. april 2019 meddelt Totalbanken A/S, at Finanstilsynet for en gruppe af aktionærer har ophævet den stemmeret, der er knyttet til kapitalbeviser i Totalbanken enten via...
Storaktionærmeddelelse fra Totalbanken A/S
March 18, 2019 07:40 ET | Totalbanken A/S
Jesper Bak samt nærtstående personer og det 100 % ejede datterselskab Marble Road Group ApS skal hermed meddele, i henhold til Lov om Kapitalmarkeder § 38, at Marble Road Group ApS dags dato har købt...
Indberetning af ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner med aktier i Totalbanken A/S
March 08, 2019 05:20 ET | Totalbanken A/S
I henhold til markedsmisbrugsforordningens artikel 19, stk. 1, litra a foretager Totalbanken A/S hermed indberetning om ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner med aktier i...
Indberetning af ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner med aktier i Totalbanken A/S
March 07, 2019 10:05 ET | Totalbanken A/S
I henhold til markedsmisbrugsforordningens artikel 19, stk. 1, litra a foretager Totalbanken A/S hermed indberetning om ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner med aktier i...
Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Totalbanken A/S
March 07, 2019 04:10 ET | Totalbanken A/S
Totalbanken A/S (CVR-nr. 10349818) afholder ordinær generalforsamling onsdag den 3. april 2019 kl. 19.00 i Totalbanken, Bredgade 95, 5560 Aarup. Dagsorden ifølge vedtægterne. Banken har modtaget et...