Regarding the member state of origin
September 07, 2016 01:41 ET | VIA SMS group
(in accordance with article 3.1 part 7.1 of the Law on the Financial instruments market of the Republic of Latvia) 1. Issuer name: SIA VIA SMS Group 2. Legal adress: 13.janvara iela 3, Riga,...
Paziņojums par izcelsmes dalībvalsti
September 07, 2016 01:41 ET | VIA SMS group
(saskaņā ar LR Finanšu instrumentu tirgus likuma 3.1 panta 2.1 daļu) 1. Emitenta nosaukums: SIA VIA SMS Group 2. Juridiskā adrese: 13.janvāra iela 3, Rīga, Latvija, LV-1050 3....
SIA VIA SMS Group starpperiodu pārskats par 2016 gada 6 mēnešiem
August 31, 2016 09:59 ET | VIA SMS group
Pārskata periodā no 2016.gada 1.janvāra līdz 2016.gada 30.jūnijam Grupa ir strādājusi veiksmīgi, neto apgrozījums sasniedza EUR 7 842 382, kas ir par 23.8% vairāk, salīdzinot ar tādu...
SIA VIA SMS Group interim six month report for year 2016
August 31, 2016 09:59 ET | VIA SMS group
During the period from 1 January 2016 till 30 June 2016, the Company’s business was successful and the Company closed the reporting period with a net turnover of...
Izmaiņas SIA VIA SMS Group valdē
August 26, 2016 09:30 ET | VIA SMS group
No 2016.gada 25.augusta darbu SIA VIA SMS Group valdē ir uzsācis Georgijs Krasovickis, tāpat kā līdz šim darbu SIA VIA SMS Group valdē turpinās Deniss Šerstjukovs un Eduards...
Changes in SIA VIA SMS Group board
August 26, 2016 09:30 ET | VIA SMS group
Since 25th August 2016 Georgijs Krasovickis has joined SIA VIA SMS Group as board member, as previously Deniss Šerstjukovs and Eduards Lapkovskis will continue their activities in SIA VIA...
SIA „VIA SMS Group” emitē papildus obligācijas EUR 500'000 vērtībā
August 24, 2016 09:53 ET | VIA SMS group
2016.gada 25.augustā SIA „VIA SMS Group” emitēs 500 obligācijas ar sākotnējo nominālvērtību 1,000 EUR, norēkinu datums papildus emitējamajām 195 obligācijām ir noteikts 2016.gada...
SIA “VIA SMS Group” issues additional bonds for EUR 500'000
August 24, 2016 09:53 ET | VIA SMS group
On 25th August 2016 a total of 500 bonds with an initial nominal value of EUR 1,000 will be issued, sttlement date for additionally issued bonds is set on 25th August 2016. The coupon rate...
SIA “VIA SMS Group” issues additional bonds for EUR 195'000
August 17, 2016 10:27 ET | VIA SMS group
On 18th August 2016 a total of 195 bonds with an initial nominal value of EUR 1,000 will be issued, sttlement date for additionally issued bonds is set on 18th August 2016. The coupon rate...
SIA „VIA SMS Group” emitē papildus obligācijas EUR 195'000 vērtībā
August 17, 2016 10:27 ET | VIA SMS group
2016.gada 18.augustā SIA „VIA SMS Group” emitēs 195 obligācijas ar sākotnējo nominālvērtību 1,000 EUR, norēkinu datums papildus emitējamajām 195 obligācijām ir noteikts 2016.gada...