JSC “VIA SMS group” Financial calendar
December 20, 2018 02:43 ET | VIA SMS group
Submission of JSC "VIA SMS group" financial statements in 2019 The unaudited financial statements of JSC "VIA SMS group" will be made public in 2019 as follows: for 12 months of 2018 - from...
Finanšu kalendārs AS “VIA SMS group”
December 20, 2018 02:43 ET | VIA SMS group
AS "VIA SMS group" finanšu pārskatu iesniegšana 2019.gadā AS "VIA SMS group" nerevidētos finanšu pārskatus 2019. gadā publiskos sekojoši: par 2018. gada 12 mēnešiem - no 2019. gada 25. līdz...
AS "VIA SMS group" komentārs par pieņemtajiem grozījumiem Patērētāju tiesību aizsardzības likumā
October 25, 2018 09:27 ET | VIA SMS group
Atsaucoties uz 2018. gada 4. oktobrī Saeimas pieņemtajiem grozījumiem Patērētāju tiesību aizsardzības likumā, kas paredz kopējo kredīta izmaksu ierobežojumu patērētājam līdz 0,07% dienā no kredīta...
JSC VIA SMS group comments on approved amendments of the Consumer Rights Protection Law
October 25, 2018 09:27 ET | VIA SMS group
With a reference to the amendments to the Consumer Rights Protection Law approved by the Latvian parliament (Saeima) that stipulates limitations to the total credit costs for the consumer to 0,07%...
CORRECTION: VIA SMS group AS interim consolidated financial statements for the first six months of 2018
September 06, 2018 01:45 ET | VIA SMS group
Correction: Previously published interim consolidated financial statements of VIA SMS group AS for the first 6 months of 2018 includes cash and balances of VIA Payments UAB clients at Lithuanian...
CORRECTION: VIA SMS group AS starpperiodu pārskats par 2018.gada sešiem mēnešiem
September 06, 2018 01:45 ET | VIA SMS group
Veiktie labojumi: VIA SMS group AS publicētajā 2018. gada 6 mēnešu finanšu pārskata konsolidētajā bilancē un naudas plūsmas pārskatā bija iekļauti VIA Payments UAB klientu naudas līdzekļi Lietuvas...
VIA SMS Group AS starpperiodu pārskats par 2018.gada sešiem mēnešiem
August 30, 2018 01:06 ET | VIA SMS group
Pārskata periodā VIA SMS Group AS ir strādājusi veiksmīgi, tās neto apgrozījums sasniedzis EUR 10 493 305, kas, salīdzinot ar to pašu periodu 2017. gadā, ir par 9.7% vairāk. Lielāko neto apgrozījuma...
VIA SMS Group AS interim consolidated financial statements for six months period of 2018
August 30, 2018 01:06 ET | VIA SMS group
During the period from 1 January 2018 to 30 June 2018, the Group’s operations were successful; the Group has closed the reporting period with a net turnover of EUR 10 493 305 and corresponding 9.7%...
SIA VIA SMS Group revidēts konsolidētais gada pārskats par 2017.gadu
April 27, 2018 13:57 ET | VIA SMS group
Pārskata periodā Grupas neto apgrozījums sasniedzis 20 039 219 EUR, kas ir par 21,1% vairāk, nekā 2016.gadā. Lielāko neto apgrozījuma pieaugumu 2016.gadā nodrošināja Spānijas tirgus, kur...
Audited consolidated financial statements of SIA VIA SMS Group for year 2017
April 27, 2018 13:57 ET | VIA SMS group
The Group has closed the reporting period with a net turnover of EUR 20 039 219 that shows 21,1% increase in comparison with the same period in 2016. The largest net turnover was reached in Spain...