Notification on extraordinary general meeting of shareholders of VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA, AS
February 26, 2021 10:03 ET | Valmieras stikla skiedra
Management Board of joint stock company “VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA”, registration number: 40003031676, legal address: 13 Cempu iela, Valmiera, Latvia, LV-4201 (hereafter – the Company) based on the...
Paziņojums par AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA ārkārtas akcionāru sapulces sasaukšanu
February 26, 2021 10:03 ET | Valmieras stikla skiedra
Akciju sabiedrības “VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA”, vienotais reģ. nr. 40003031676, juridiskā adrese: Cempu iela 13, Valmiera, LV-4201 (tālāk tekstā – Sabiedrība) valde, pamatojoties uz akcionāra “Duke I...
VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA, AS notification on manager’s transactions
February 18, 2021 13:47 ET | Valmieras stikla skiedra
Additional information available in the attached documents. Contacts:VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA, ASPhone: +371 64202216E-mail: latvia@valmiera-glass.comWeb: www.valmiera-glass.com Attachments ...
AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA paziņojums par uzņēmuma pārvaldītāja darījumiem
February 18, 2021 13:47 ET | Valmieras stikla skiedra
Papildu informācija pievienotajos dokumentos. Kontaktinformācija:AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRATel.: +371 64 20 22 16E-pasts: latvia@valmiera-glass.comMājaslapa: www.valmiera-glass.com ...
VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA, AS notification on acquisition of a significant holding
February 18, 2021 13:36 ET | Valmieras stikla skiedra
Additional information available in the attached documents in Latvian and English. Contacts:VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA, ASPhone: +371 64202216E-mail: latvia@valmiera-glass.comWeb:...
AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA paziņojums par nozīmīgas līdzdalības iegūšanu
February 18, 2021 13:36 ET | Valmieras stikla skiedra
Papildu informācija pievienotajos dokumentos latviešu un angļu valodā. Kontaktinformācija:AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRATel.: +371 64 20 22 16E-pasts: latvia@valmiera-glass.comMājaslapa:...
VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA, AS notification on loss of significant holding
February 18, 2021 13:26 ET | Valmieras stikla skiedra
Additional information available in the attached documents. Contacts:VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA, ASPhone: +371 64202216E-mail: latvia@valmiera-glass.comWeb: www.valmiera-glass.com ...
AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA paziņojums par nozīmīgas līdzdalības zaudēšanu
February 18, 2021 13:26 ET | Valmieras stikla skiedra
Papildu informācija pievienotajos dokumentos. Kontaktinformācija:AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRATel.: +371 64 20 22 16E-pasts: latvia@valmiera-glass.comMājaslapa: www.valmiera-glass.com Pielikumi ...
AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA and AS SEB Banka agree on refinancing and attraction of a new credit line
February 18, 2021 12:41 ET | Valmieras stikla skiedra
AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA (Registration No.: 40003031676, legal address: Cempu street 13, Valmiera, LV-4201) (hereinafter – the Company) informs that on February 18th, 2021, AS SEB Banka and the...
AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA un AS SEB Banka vienojas par refinansēšanu un jaunas kredītlīnijas piesaistīšanu
February 18, 2021 12:41 ET | Valmieras stikla skiedra
AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA (reģistrācijas Nr.: 40003031676, juridiskā adrese: Cempu ielā 13, Valmierā, LV-4201) (turpmāk – “Sabiedrība”) informē, ka 2021. gada 18. februārī AS SEB Banka un Sabiedrība...