AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA invests EUR 9 million in upgrading its glass melting furnace
September 24, 2021 03:16 ET | Valmieras stikla skiedra
By completing an extensive reconstruction of the current glass melting furnace in August-September of 2021, AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA has built the new, advanced E-glass melting furnace No. 2.2. EUR...
AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA investē 9 miljonus eiro stikla kausēšanas krāsns pārbūvē
September 24, 2021 03:16 ET | Valmieras stikla skiedra
Veicot apjomīgu esošās stikla kausēšanas krāsns rekonstrukciju, AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA 2021. gada augustā–septembrī ir uzbūvējusi jaunu un modernu E-stikla kausēšanas krāsni Nr. 2.2. Projektā...
AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA continues to develop with plans to invest in the reconstruction of the second silica glass melting furnace in 2022
September 22, 2021 03:53 ET | Valmieras stikla skiedra
Continuing to develop and strengthen its market position, AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA decided to rebuild glass melting furnace No.4.1 in beginning of 2022, thereby doubling its production volume. The...
AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA turpina attīstīties, 2022.gadā plānojot investēt otrās silika stikla kausēšanas krāsns pārbūvē
September 22, 2021 03:53 ET | Valmieras stikla skiedra
Turpinot attīstīties un nostiprināt pozīcijas tirgū, AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA nolēmusi veikt stikla kausēšanas krāsns Nr.4.1 pārbūvi 2022.gada sākumā, dubultojot tās ražošanas apjomu. Šī projekta...
Delisting of AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA shares from the Baltic Secondary List
June 09, 2021 01:24 ET | Valmieras stikla skiedra
Nasdaq Riga decided on June 8, 2021 to approve the application of AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA and to delist its 23 903 205 bearer shares (ISIN LV0000100485, ticker VSS1R) from the Baltic Secondary...
AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA izslēdz akcijas no Baltijas Otrā saraksta
June 09, 2021 01:24 ET | Valmieras stikla skiedra
Nasdaq Riga š.g. 8. jūnijā pieņēma lēmumu apstiprināt AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA pieteikumu 23 903 205 uzrādītāju akciju (ISIN LV0000100485, Biržas kods VSS1R) izslēgšanai no Baltijas Otrā saraksta,...
Exclusion of AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA shares from the regulated market
June 07, 2021 09:09 ET | Valmieras stikla skiedra
AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA informs that on June 7, 2021 it submitted an application to AS “Nasdaq Riga” for exclusion of bearer shares from the Baltic Secondary List of AS “Nasdaq Riga”.The...
Par AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA akciju izslēgšanu no regulētā tirgus
June 07, 2021 09:09 ET | Valmieras stikla skiedra
Akciju sabiedrības VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA informē, ka 2021. gada 7. jūnijā iesniegusi AS “Nasdaq Riga” iesniegumu par uzrādītāja akciju izslēgšanu no AS “Nasdaq Riga” Baltijas Otrā saraksta.Šāds...
Correction: Unaudited consolidated financial information of AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA for the 3-month period ended 31 March 2021
May 31, 2021 10:39 ET | Valmieras stikla skiedra
Corrections applied to the Report file in English version - 13. and 14. page the last row "TOTAL EQUITY AND LIABILITIES" - fixed file error. No changes applied to the Report file in Latvian language. ...
Correction: AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA neauditēta konsolidēta finanšu informācija par 2021. gada pirmajiem 3 mēnešiem
May 31, 2021 10:39 ET | Valmieras stikla skiedra
Labojumi piemēroti pārskata angļu valodas failam 13. un 14.lpp tabulu rindai ar nosaukumu "TOTAL EQUITY AND LIABILITIES". Failam latviešu valodā izmaiņas nav piemērotas. AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA...