Status tilbakekjøp av egne aksjer
June 27, 2022 04:35 ET | Wilson ASA
Som offentliggjort 2. juni 2022 har Wilson ASA (“Selskapet") initiert tilbakekjøp av inntil 300 000 aksjer. Fra 20. juni 2022 til og med 24. juni 2022 kjøpte selskapet 3 605 aksjer til en...
Wilson ASA initierer tilbakekjøpsprogram
June 02, 2022 07:14 ET | Wilson ASA
Wilson ASA ("Selskapet") har besluttet å initiere et tilbakekjøpsprogram. Tilbakekjøpsprogrammet vil bli gjennomført i samsvar med fullmakt gitt av ordinær generalforsamling til styret 7. april...
Correction: Wilson ASA: Kvartalsrapport Q1 2022
May 12, 2022 04:15 ET | Wilson ASA
* Oppdatert vedlagt kvartalsrapport med utbyttepolitikk. Wilson Asa rapporterer økt resultat for første kvartal 2022. Selskapet legger bak seg en sterk start på året, der...
Wilson ASA: Styrevalg ansatterepresentant
May 12, 2022 03:55 ET | Wilson ASA
Wilson ASA har gjennomført valg av ansatterepresentant til styret. Styret i Wilson ASA består nå av: Eivind Eidesvik (styrets leder) Bernt Eidesvik (styrets nestleder) Per Gunnar Strømberg...
Wilson ASA: Kvartalsrapport Q1 2022
May 12, 2022 02:05 ET | Wilson ASA
Wilson Asa rapporterer økt resultat for første kvartal 2022. Selskapet legger bak seg en sterk start på året, der inntjeningsnivå er opp både fra foregående kvartal og tilsvarende periode i...
Wilson ASA: Eks utbytte NOK 4,50/aksje i dag
April 08, 2022 01:50 ET | Wilson ASA
Aksjene i Wilson ASA noteres eks utbytte NOK 4,50 fra og med i dag, 08.04.2022. Wilson ASA Bergen, 08. april 2022 Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12 ...
Correction: NØKKELINFORMASJON VED KONTANTUTBYTTE FOR WILSON ASA
April 07, 2022 07:30 ET | Wilson ASA
Styret i Wilson har besluttet å foreslå for generalforsamlingen et utbytte NOK 4,50 per aksje for 2021. *Generalforsamling vedtok utbytte i tråd med styrets forslag, men endret utbetalingstidspunktet...
Wilson ASA: Avholdt generalforsamling
April 07, 2022 07:21 ET | Wilson ASA
Det ble i dag avholdt ordinær generalforsamling i Wilson ASA. Protokoll fra generalforsamlingen følger vedlagt. Wilson ASA Bergen, 7. april 2022 Denne opplysningen er informasjonspliktig etter...
Meldepliktig handel for nærstående til primærinnsider
March 18, 2022 05:13 ET | Wilson ASA
Berit Eidesvik har i dag 18. mars kjøpt 10 000 aksjer i Wilson ASA til snittkurs NOK 72,0 per aksje. Total beholdning for Berit Eidesvik etter transaksjonen er 50.707 aksjer. Berit Eidesvik er...
NØKKELINFORMASJON VED KONTANTUTBYTTE FOR WILSON ASA
March 17, 2022 04:01 ET | Wilson ASA
Styret i Wilson har besluttet å foreslå for generalforsamlingen et utbytte NOK 4,50 per aksje for 2021. Nøkkelinformasjon: Utbyttebeløp: 4,50 Annonsert valuta: NOK Siste dag inklusive: 7. april...