INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 7. APRIL 2022
March 17, 2022 04:00 ET | Wilson ASA
Ordinær generalforsamling i Wilson ASA avholdes 7. april 2022 kl. 10.00 i selskapets lokaler i Bradbenken 1, Bergen. Vedlagt følger innkalling og dagsorden, skjema for påmelding, fullmaktsskjema, og...
Wilson ASA: Årsrapport for 2021
March 17, 2022 03:00 ET | Wilson ASA
Wilson ASA har i dag publisert en elektronisk versjon (ESEF) samt pdf versjon av årsrapport for 2021. Vedlagt publiseres også selskapets ESG rapport for 2021. Rapportene for 2021 vil bli gjort...
Wilson ASA: Endelig årsregnskap 2021
February 24, 2022 02:06 ET | Wilson ASA
Vedlagt følger endelig regnskap for 2021 for Wilson ASA konsern og morselskap. Vedlegget inneholder styrets beretning for 2021 inklusive prinsipper for eierstyring og selskapsledelse, årsregnskap...
Wilson ASA: Kvartalsrapport Q4 2021
February 24, 2022 02:05 ET | Wilson ASA
Wilson Asa rapporterer historisk sterk avslutning på 2021. Godt aktivitetsnivå i selskapets forretningsområde kombinert med en stram tilbudsside har medført høy etterspørsel etter selskapets...
Wilson ASA: Kjøp av 11 skip
January 10, 2022 07:55 ET | Wilson ASA
Wilson ASA har inngått avtale om kjøp av 11 bulkskip. Skipene er innarbeidet i Wilson-systemet som en del av Arkon avtalen selskapet inngikk for nærmere to år siden. Arkon avtalen består videre, men...
Wilson ASA: Meldepliktig handel
December 27, 2021 13:00 ET | Wilson ASA
Strømberg Gruppen AS, selskap kontrollert av styremedlem og primærinnsider i Wilson ASA Per Gunnar Strømberg Rasmussen, har i dag gjennomført transaksjoner med egne kontrollerte selskaper og overført...
Meldepliktig handel for nærstående til primærinnsider
November 16, 2021 10:42 ET | Wilson ASA
Berit Eidesvik har i dag 16. november kjøpt 10 000 aksjer i Wilson ASA til snittkurs NOK 51,7351 per aksje. Total beholdning for Berit Eidesvik etter transaksjonen er 40.707 aksjer Berit Eidesvik...
Wilson ASA: Eks utbytte NOK 3,50/aksje i dag
November 15, 2021 02:42 ET | Wilson ASA
Aksjene i Wilson ASA noteres eks utbytte NOK 3,50 fra og med i dag, 15.11.2021. Wilson ASA Bergen, 15. november 2021 Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven...
Correction: Correction: Wilson ASA: Nøkkelinformasjon ved kontantutbytte for Wilson ASA
November 11, 2021 03:23 ET | Wilson ASA
Korreksjon vedrørende dato for ex utbytte. Tidligere: 12. november 2021. Korrigert til: 15. november 2021. Korreksjon: Oppdatert påfølgende datoer. Nøkkelinformasjon: ...
Correction: Wilson ASA: Nøkkelinformasjon ved kontantutbytte for Wilson ASA
November 11, 2021 03:03 ET | Wilson ASA
Korreksjon vedrørende dato for ex utbytte. Tidligere: 12. november 2021. Korrigert til: 15. november 2021. Nøkkelinformasjon: Utbyttebeløp: 3,50 Annonsert valuta: NOK Siste dag...