CORRECTION: REPORT 4Q 2009
February 25, 2010 05:24 ET | Wilson ASA
  Report 4Q-2009 There is an inadvertent mistake in the balance sheet under current assets in which a number has fallen out and a Norwegian text appears. For the sake of good order, a corrected...
ENDELIG ÅRSREGNSKAP 2009
February 25, 2010 03:26 ET | Wilson ASA
Endelig årsregnskap med beretning 2009.   Vedlagt følger selskapets endelige regnskap for 2009 bestående av regnskap med noter, styrets beretning og revisjonsberetning. I henhold til finansiell...
KVARTALSRAPPORT 4Q 2009
February 25, 2010 03:12 ET | Wilson ASA
Kvartalsrapport 4Q-2009   Vedlagt følger selskapets kvartalsrapport for 4. kvartal 2009.     Wilson ASA Bergen, 25. februar 2010       Denne opplysningen er informasjonspliktig etter...
REPORT 4Q 2009
February 25, 2010 03:12 ET | Wilson ASA
Report 4Q-2009   Please find enclosed the report for the 4th quarter 2009.     Wilson ASA Bergen, 25th February 2010       This information is subject of the disclosure requirements acc. to §5-12...
AVHOLDT EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
December 18, 2009 06:08 ET | Wilson ASA
Det ble i dag avholdt ekstraordinær generalforsamling i Wilson ASA. Alle saker ble vedtatt som innstilt. Protokoll fra den ekstraordinære generalforsamlingen følger vedlagt. Wilson ASA...
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
November 26, 2009 09:40 ET | Wilson ASA
  Som følge av et gjennomgående svakt marked i 2009 har selskapet behov for å øke tilgangen til likviditet med formål å betjene eksisterende gjeld samt for generelle selskapsformål. Styret har...
FINANSIELL KALENDER 2010
November 24, 2009 03:31 ET | Wilson ASA
  4. kvartal 2009 og foreløpig årsresultat 2009 - 25. februar 2010 1. kvartal 2010 - 5. mai 2010 2. kvartal 2010 - 12. august 2010 3. kvartal 2010 - 4. november 2010   Ordinær...
FINANCIAL CALENDAR 2010
November 24, 2009 03:31 ET | Wilson ASA
  4. Quarter 2009 and preliminary Annual Result 2009 - 25th February 2010 1. Quarter 2010 - 5th May 2010 2. Quarter 2010 - 12th August 2010 3. Quarter 2010 - 4th November 2010   Annual...
SALE OF VESSEL - MV WILSON MO
November 20, 2009 06:28 ET | Wilson ASA
Wilson has sold the bulk vessel MV Wilson Mo to a Marshall Islands registered company for USD 460.000. The ship is built in 1975 and is 5.800 dwt. The sales value at the current rate of exchange is...
SALG AV SKIP - MV WILSON MO
November 20, 2009 06:28 ET | Wilson ASA
Wilson har solgt bulkskipet MV Wilson Mo til et Marshall Islands registrert selskap for USD 460.000. Skipet er bygget i 1975 og er på 5.800 dwt. Salgssummen utgjør med dagens vekslingskurs MNOK 2,6...