Hexatronic_Group_logo_RGB_black.png
NOVOS FiBER väljer Hexatronic som strategisk leverantör för utbyggnad av kompletta FTTH-system i USA
June 20, 2024 07:00 ET | Hexatronic Group AB
Pressmeddelande20 juni, 2024Göteborg, Sverige NOVOS FiBER väljer Hexatronic som strategisk leverantör för utbyggnad av kompletta FTTH-system i USA Hexatronic Group AB (publ) har valts av NOVOS FiBER...
Hexatronic_Group_logo_RGB_black.png
NOVOS FiBER selects Hexatronic as strategic supplier for complete FTTH deployment in the US
June 20, 2024 07:00 ET | Hexatronic Group AB
Press releaseJune 20, 2024Gothenburg, Sweden NOVOS FiBER selects Hexatronic as strategic supplier for complete FTTH deployment in the US Hexatronic Group AB (publ) has been selected by NOVOS FiBER...
Hexatronic_Group_logo_RGB_black.png
Hexatronic initierar aktiesparprogrammet beslutat av årsstämman den 7 maj 2024
May 15, 2024 12:00 ET | Hexatronic Group AB
Pressmeddelande15 maj, 2024Göteborg Sverige Hexatronic initierar aktiesparprogrammet beslutat av årsstämman den 7 maj 2024 Hexatronic Group AB (publ):s (”Hexatronic”) styrelse har initierat...
Hexatronic_Group_logo_RGB_black.png
Hexatronic initiates the share savings program decided by the Annual General Meeting on May 7, 2024
May 15, 2024 12:00 ET | Hexatronic Group AB
Press release May 15, 2024Gothenburg, Sweden Hexatronic initiates the share savings program decided by the Annual General Meeting on May 7, 2024 Hexatronic Group AB (publ):s ("Hexatronic") Board of...
Hexatronic_Group_logo_RGB_black.png
Kommuniké från årsstämma i Hexatronic Group AB (publ)
May 07, 2024 13:00 ET | Hexatronic Group AB
Pressmeddelande 7 maj 2024Hexatronic Group AB (publ) 556168-6360 Kommuniké från årsstämma i Hexatronic Group AB (publ) Vid årsstämma i Hexatronic Group AB (publ) (”Hexatronic” eller ”Bolaget”) i...
Hexatronic_Group_logo_RGB_black.png
Bulletin from Annual General Meeting in Hexatronic Group AB (publ)
May 07, 2024 13:00 ET | Hexatronic Group AB
Press release 7 May 2024Hexatronic Group AB (publ)556168-6360 Bulletin from Annual General Meeting in Hexatronic Group AB (publ) The following resolutions, amongst other, were passed at the Annual...
Hexatronic_Group_logo_RGB_black.png
Hexatronic Group AB (publ) Delårsrapport januari – mars 2024
April 26, 2024 01:00 ET | Hexatronic Group AB
Hexatronic Group AB (publ)Delårsrapport januari – mars 2024 Fortsatt starkt operativt kassaflöde och bidrag från nya fokusområden Första kvartalet (1 januari – 31 mars 2024) Nettoomsättningen...
Hexatronic_Group_logo_RGB_black.png
Hexatronic Group AB (publ) Interim report January – March 2024
April 26, 2024 01:00 ET | Hexatronic Group AB
Hexatronic Group AB (publ)Interim report January – March 2024 Continued strong operating cash flow and contribution from new focus areas First quarter (January 1 – March 31, 2024) Net sales...
Hexatronic_Group_logo_RGB_black.png
Hexatronic meddelar förändringar i koncernledningen
April 25, 2024 12:00 ET | Hexatronic Group AB
Pressmeddelande25 april, 2024Göteborg Sverige Hexatronic meddelar förändringar i koncernledningen Hexatronic Group AB (publ) meddelar två förändringar i bolagets koncernledning. Jakob Skov, Head of...
Hexatronic_Group_logo_RGB_black.png
Hexatronic announces changes in executive management team
April 25, 2024 12:00 ET | Hexatronic Group AB
Press release April 25, 2024Gothenburg, Sweden Hexatronic announces changes in executive management team Hexatronic Group AB (publ) announces two changes in the company's executive management. Jakob...