„Aprangos“ grupės 2018 m. devynių mėnesių tarpinė informacija
October 30, 2018 10:07 ET | APB "Apranga"
„Aprangos“ grupės neaudituotas konsoliduotas 2018 m. devynių mėnesių pelnas prieš apmokestinimą sudarė 5,3 mln. eurų, kai per 2017 m. 9 mėnesius pelnas prieš apmokestinimą siekė 12,6 mln. eurų...
Apranga Group interim information for the nine months of 2018
October 30, 2018 10:07 ET | Apranga
The unaudited consolidated profit before income tax of Apranga Group amounted to EUR 5.3 million in 9 months 2018, while profit before tax amounted to EUR 12.6 million in 9 months of 2017 (the...
Apranga Group interim information for the six months of 2018
July 27, 2018 05:04 ET | Apranga
The consolidated profit before income tax of Apranga Group reached EUR 3.9 million in Q2 2018, comparing to EUR 3.0 million in Q2 2017, the increase by 31.5%. The unaudited consolidated profit...
„Aprangos“ grupės 2018 m. šešių mėnesių tarpinė informacija
July 27, 2018 05:04 ET | APB "Apranga"
„Aprangos“ grupės neaudituotas konsoliduotas 2018 m. antro ketvirčio pelnas prieš apmokestinimą sudarė 3,9 mln. eurų, kai 2017 m. antrą ketvirtį pelnas siekė 3,0 mln. eurų, t.y. išaugo 31,5%....
„Aprangos” grupės 2018 m. 3 mėnesių tarpinė informacija
April 27, 2018 08:28 ET | APB "Apranga"
2018 m. I-ą ketvirtį „Aprangos“ grupės tinklo mažmeninė prekių apyvarta (su PVM) sudarė 46,6 mln. eurų, arba 2,7% mažiau, nei 2017 m. I-ą ketvirtį. „Aprangos“ grupės neaudituotas konsoliduotas...
Apranga Group interim report for three months of 2018
April 27, 2018 08:28 ET | Apranga
The retail turnover (including VAT) of Apranga Group reached EUR 46.6 million in 1st quarter 2018 or by 2.7% less than in 2017. The unaudited consolidated loss before income tax of Apranga Group...
APB "Apranga" 2017 m. metinė informacija
April 27, 2018 08:10 ET | APB "Apranga"
Pateikiamas APB "Apranga" eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo 2018 m. balandžio 27 dieną patvirtintas 2017 m. konsoliduotų ir bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinys (audituotos metinės...
Apranga APB annual information 2017
April 27, 2018 08:10 ET | Apranga
Presented are Apranga APB annual Consolidated and Company‘s financial statements for the year 2017 (audited annual financial statements together with auditor‘s report, annual report, confirmation of...