Terranet-Primary-Dark.png
Terranet lämnar uppdatering om prototyptester i labb under första kvartalet
February 29, 2024 07:30 ET | Terranet
Terranet AB (publ) meddelar i dag att Bolaget utför prototyptester i labbmiljö i enlighet med den tidigare kommunicerade tidsplanen. Syftet med labbtesterna är att verifiera uppdaterade konceptuella...
Terranet-Primary-Dark.png
Terranet provides update on prototype tests in lab during the first quarter
February 29, 2024 07:30 ET | Terranet
   Terranet AB (publ) today announces that the Company is performing prototype tests in a lab environment in accordance with the previously communicated timetable. The purpose of the lab tests is to...
Terranet-Primary-Dark.png
Terranet AB – Bokslutskommuniké 2023
February 22, 2024 02:00 ET | Terranet
Väsentliga händelser under fjärde kvartalet Bolaget tilldelades anslag om 614 tkr från Skyltfonden (Trafikverket) för utveckling av nya provmetoder i samarbete med AstaZero (RISE). Dan Wahrenberg...
Terranet-Primary-Dark.png
Terranet AB – Year end report 2023
February 22, 2024 02:00 ET | Terranet
Significant events during the fourth quarter The company was awarded a grant from Skyltfonden (an initiative of the Swedish Transport Administration) for the development of new testing methods in...
Terranet-Primary-Dark.png
Terranet bjuder in till presentation av bokslutskommuniké den 22 februari 2024
February 20, 2024 02:30 ET | Terranet
Den 22 februari 2024 publicerar Terranet AB (publ) sin bokslutskommuniké för 2023. Samma dag kl.10.00 CET ger bolagets VD Magnus Andersson och CTO Pierre Ekwall en verksamhetsuppdatering via...
Terranet-Primary-Dark.png
Terranet invites to presentation of year-end report on February 22, 2024
February 20, 2024 02:30 ET | Terranet
On February 22, Terranet AB (publ) will release its year-end report for 2023. On the same day at 10 a.m. CET, the company’s CEO Magnus Andersson and CTO Pierre Ekwall will provide an update on the...
Terranet-Primary-Dark.png
Terranet meddelar första dag för handel av teckningsoptioner av serie TO8
February 19, 2024 13:00 ET | Terranet
Terranet AB (publ) (”Terranet” eller ”Bolaget”) beslutade den 12 januari 2024 om att genomföra en riktad emission av units om cirka 10 MSEK bestående av aktier av serie B och teckningsoptioner av...
Terranet-Primary-Dark.png
Terranet announces first day of trading of warrants of series TO8
February 19, 2024 13:00 ET | Terranet
Terranet AB (publ) ("Terranet" or the "Company") resolved on 12 January 2024 to carry out a directed issue of units of approximately SEK 10 million consisting of shares of series B and warrants of...
Terranet-Primary-Dark.png
Terranet etablerar nytt kontor i Göteborgs innovations- och fordonscentrum
February 05, 2024 07:30 ET | Terranet
Idag öppnar Terranet ett nytt kontor på Lindholmen i Göteborg. Lindholmen är känt som en av Sveriges mest dynamiska innovationshubbar, speciellt inom fordonsindustrin, och erbjuder en unik miljö där...
Terranet-Primary-Dark.png
Terranet establish a new office in Gothenburg's innovation and automotive center
February 05, 2024 07:30 ET | Terranet
Today, Terranet is opening a new office on Lindholmen in Gothenburg. Lindholmen is known as one of Sweden's most dynamic innovation hubs, particularly within the automotive industry, offering a unique...