Terranet-Primary-Dark.png
Terranet updates on the market potential for BlincVision
April 24, 2024 06:30 ET | Terranet
Recent international reports* indicate a significant growth in the market for Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) in the coming years. BlincVision is well positioned to meet the growing market...
Terranet-Primary-Dark.png
Terranet uppdaterar om marknadspotentialen för BlincVision
April 24, 2024 06:30 ET | Terranet
Färska internationella rapporter* pekar på en betydande tillväxt i marknaden för avancerade förarstödssystem (ADAS) under de kommande åren. BlincVision är väl positionerat för att uppfylla det växande...
Terranet-Primary-Dark.png
Terranet updates the market on its shareholding in holoride
April 22, 2024 02:45 ET | Terranet
Terranet AB (publ) today announces that the company does not intend to further invest in holoride GmbH at this time. The decision not to contribute with more capital reflects Terranet's strategy to...
Terranet-Primary-Dark.png
Terranet uppdaterar marknaden om sitt aktieägande i holoride
April 22, 2024 02:45 ET | Terranet
Terranet AB (publ) meddelar idag att bolaget i dagsläget inte avser att ytterligare investera holoride GmbH. Beslutet att inte bidra med mer kapital speglar Terranets strategi att prioritera och...
Terranet-Primary-Dark.png
NOTICE TO ATTEND THE ANNUAL GENERAL MEETING IN TERRANET AB
April 18, 2024 09:45 ET | Terranet
N.B. This English text is an unofficial translation of the Swedish original of the notice to attend the extraordinary general meeting in Terranet AB, and in case of any discrepancies between the...
Terranet-Primary-Dark.png
KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I TERRANET AB
April 18, 2024 09:45 ET | Terranet
Aktieägarna i Terranet AB, org.nr 556707–2128, (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma den 21 maj 2024 kl. 11.00 i Eversheds Sutherland Advokatbyrås lokaler på Sveavägen 20, 3 tr, i Stockholm....
Terranet-Primary-Dark.png
Success for Terranet - tests conducted at AstaZero's test track validate BlincVision's potential
April 18, 2024 07:00 ET | Terranet
Terranet AB (publ) has conducted tests in AstaZero's test environment and obtained positive outcomes for the company. The results demonstrate significant potential for the company's Advanced Driver...
Terranet-Primary-Dark.png
Framgång för Terranet - tester utförda på AstaZeros testbana validerar BlincVisions potential
April 18, 2024 07:00 ET | Terranet
Terranet AB (publ) har genomfört tester i AstaZeros testmiljö och erhållit för bolaget positiva utfall. Resultaten visar på stor potential för bolagets förarstödssystem BlincVision. Testerna har...
Terranet-Primary-Dark.png
Terranet begins integration of prototype in car - contractual tests are expected to be completed during the second quarter of the year
April 11, 2024 08:00 ET | Terranet
Terranet AB (publ) or the "Company") today announces that the Company has started the preparatory work for the upcoming prototype tests of BlincVision in car during the second quarter of the year....
Terranet-Primary-Dark.png
Terranet påbörjar integration av prototyp i bil - avtalsgrundande tester bedöms vara färdiga under årets andra kvartal
April 11, 2024 08:00 ET | Terranet
Terranet AB (publ) eller (”Bolaget”) meddelar idag att Bolaget påbörjat förberedelsearbetet inför de kommande prototyptesterna av BlincVision i bil under årets andra kvartal. Viktiga tester bedöms...