CellaVision-Logo_Standard-without-drop_RGB.png
CellaVision AB: Zlatko Rihter leaves his position as CEO at CellaVision AB
May 29, 2020 02:20 ET | CellaVision AB
The information was released for public disclosure on May 29, 2020, at 08:20 CET CellaVision's President and CEO, Zlatko Rihter, has informed the Board of Directors that he wishes to resign as CEO of...
CellaVision-Logo_Standard-without-drop_RGB.png
CellaVision AB: Zlatko Rihter lämnar VD-posten i CellaVision AB
May 29, 2020 02:20 ET | CellaVision AB
Informationen lämnades för offentliggörande 2020-05-29 kl. 08.20 CellaVisions VD och koncernchef, Zlatko Rihter, har meddelat styrelsen att han önskar sluta som VD för bolaget för att istället...
CellaVision-Logo_Standard-without-drop_RGB.png
CellaVision AB: Notice of the Annual General Meeting 2020
May 13, 2020 02:20 ET | CellaVision AB
The information was submitted to the public on May 13, 2020 at 8:20 CET NOTE: This is an unofficial translation of the original notice, which is in Swedish. In case of discrepancies, the Swedish...
CellaVision-Logo_Standard-without-drop_RGB.png
CellaVision AB: Kallelse till årsstämma 2020 CellaVision AB (publ)
May 13, 2020 02:20 ET | CellaVision AB
Informationen lämnades för offentliggörande 2020-05-13 kl 08:20 Aktieägarna i CellaVision AB (publ), org. nr 556500-0998 (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma den 16 juni 2020 kl. 15.00 i...
CellaVision-Logo_Standard-without-drop_RGB.png
CellaVision AB: The Annual General Meeting of CellaVision AB (publ) is postponed and the Board of Directors has decided to withdraw the proposed dividend due to the coronavirus, Covid-19
March 26, 2020 03:20 ET | CellaVision AB
The information was submitted for publication March 26, 2020, at. 8.20 (CET) CellaVision's Board of Directors has decided to postpone the AGM until a later date. Furthermore, the company's Board of...
CellaVision-Logo_Standard-without-drop_RGB.png
CellaVision AB: Årsstämman i CellaVision AB (publ) skjuts fram och styrelsen drar tillbaka förslag om utdelning med anledning av coronaviruset, Covid-19
March 26, 2020 03:20 ET | CellaVision AB
Informationen lämnades för offentliggörande 2020-03-26 kl. 08.20 CellaVisions styrelse har fattat beslut om att skjuta upp årsstämman till ett senare datum. Vidare har bolagets styrelse fattat...
CellaVision-Logo_Standard-without-drop_RGB.png
CellaVision AB: Nomination Committee proposes re-election of Chairman and members to the Board of Directors
February 05, 2020 02:25 ET | CellaVision AB
The information was submitted to the public on February 5, 2020 at 8:25 CET CellaVision AB (publ) today announces that the company's Nomination Committee has decided to propose the Annual General...
CellaVision-Logo_Standard-without-drop_RGB.png
CellaVision AB: Valberedningens förslag till val av styrelseordförande och styrelseledamöter
February 05, 2020 02:25 ET | CellaVision AB
Informationen lämnades för offentliggörande 2020-02-05 kl. 08.25 CellaVision AB (publ) meddelar idag att bolagets valberedning beslutat föreslå årsstämman 2020 att välja Mikael Worning som ny...
CellaVision-Logo_Standard-without-drop_RGB.png
CellaVision AB: Continued growth and acquisition of RAL Diagnostics
October 23, 2019 02:20 ET | CellaVision AB
The information was submitted for publication at 08.20 CET on October 23, 2019 Juli 1–September 30, 2019Net sales increased by 13 % to SEK 95.6 million (84.3).Sales grew organically by 8%...
CellaVision-Logo_Standard-without-drop_RGB.png
CellaVision AB: Fortsatt tillväxt och förvärv av RAL Diagnostics
October 23, 2019 02:20 ET | CellaVision AB
Informationen lämnades för offentliggörande 2019-10-23 kl 08.20 1 juli–30 septemberNettoomsättningen ökade med 13% till 95,6 MSEK (84,3).Organiskt ökade omsättningen med 8% (33).Rörelseresultatet...