Statkraft-rapport: K
Statkraft-rapport: Klimakutt og grønn industri øker kraftforbruket betydelig mot 2050
November 14, 2023 18:00 ET | Statkraft AS
Kutt i klimagassutslipp og grønn industri gjør at kraftforbruket i Norge vil øke betydelig fremover. Selv uten ny industri og med uendret energibruk, vil elektrifisering av eksisterende industri øke...
Portrettbilde av Statkrafts konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen
Kraftigere innsats kreves for kursendring mot klimamål
October 21, 2021 03:00 ET | Statkraft AS
(Oslo, 21. oktober 2021) -- Statkraft’s årlige Lavutslippsscenario maner til langt sterkere handling for å styre verden i retning av å nå 1,5-gradersmålet. Fornybar kraftproduksjon utgjør fortsatt...
Photo of Statkraft CEO Christian Rynning-Tønnesen
Greater action needed to shift global course to meet climate target
October 21, 2021 03:00 ET | Statkraft AS
(Oslo, 21 October 2021) -- Statkraft’s annual Low Emissions Scenario urges greater action to shift global course to come close to a 1.5-degree climate target. Renewables remain at the core of this...