Eolus secures financing totaling SEK 1 500 million
July 07, 2022 07:30 ET | Eolus Vind AB
Hässleholm, Sweden, July 7, 2022 Eolus has signed credit facilities with Swedbank totaling SEK 1 200 million and increased the credit facilities with Svensk Exportkredit. With these agreements, the...
Eolus säkerställer finansiering om 1 500 MSEK
July 07, 2022 07:30 ET | Eolus Vind AB
Hässleholm den 7 juli 2022 Eolus har tecknat kreditavtal med Swedbank om totalt 1 200 MSEK och utökat kreditavtalet med Svensk Exportkredit. Därmed har bolaget säkerställt finansiering för de...
Ny organisation inom ALM Equity AB
February 07, 2018 09:19 ET | ALM Equity AB
Under 2017 så förvärvade ALM Equity AB bostadsutvecklaren Småa AB. Nu sjösätts en ny organisationsstruktur för att nyttja synergier och styrkor inom koncernen. Verksamheten delas in i fem...