logo.png
Tornator is changing the valuation method for its Finnish forests - the change is estimated to have a significant positive impact on the value of forest assets
November 23, 2022 02:00 ET | Tornator Oyj
Tornator Oyj Stock Exchange Release, 23 November at 09.00 AM EET Inside information   Tornator is changing the valuation method for its Finnish forests - the change is...
logo.png
Tornator muuttaa Suomen metsien arvostusmenetelmää – muutoksella arvioidaan olevan merkittävä positiivinen vaikutus metsäomaisuuden arvoon
November 23, 2022 02:00 ET | Tornator Oyj
Tornator Oyj pörssitiedote 23.11.2022 klo 09.00 EET Sisäpiiritieto       Tornator muuttaa Suomen metsien arvostusmenetelmää – muutoksella arvioidaan olevan merkittävä positiivinen...
logo.png
Tornator tuotti lisäarvoa haastavassa markkinaympäristössä: metsäomaisuuden käypä arvo kohosi merkittävästi ja oman pääoman tuotto oli yli 20 prosenttia
February 11, 2020 02:00 ET | Tornator Oyj
Tilinpäätöstiedote 11.2.2020 klo 9.00        Tornator OyjTilikausi 1.1 – 31.12.2019 Tornator tuotti lisäarvoa haastavassa markkinaympäristössä: metsäomaisuuden käypä arvo kohosi merkittävästi ja...