Aker Offshore Wind, Ocean Winds and Statkraft unite to develop floating offshore wind in the Norwegian North Sea
November 05, 2021 02:01 ET | Statkraft AS
(Oslo, 05 November 2021) Aker Offshore Wind, Ocean Winds and Statkraft have signed a collaboration agreement to bid for, develop, construct, and operate offshore wind and associated infrastructure for...
Aker Offshore Wind, Ocean Winds og Statkraft går sammen om å utvikle flytende havvind
November 05, 2021 02:01 ET | Statkraft AS
(Oslo, 5. november 2021) Aker Offshore Wind, Ocean Winds og Statkraft har signert en samarbeidsavtale for utvikling av flytende havvind. Partnerskapet vil søke om utbygging av en storstilt flytende...
Greater action needed to shift global course to meet climate target
October 21, 2021 03:00 ET | Statkraft AS
(Oslo, 21 October 2021) -- Statkraft’s annual Low Emissions Scenario urges greater action to shift global course to come close to a 1.5-degree climate target. Renewables remain at the core of this...
Kraftigere innsats kreves for kursendring mot klimamål
October 21, 2021 03:00 ET | Statkraft AS
(Oslo, 21. oktober 2021) -- Statkraft’s årlige Lavutslippsscenario maner til langt sterkere handling for å styre verden i retning av å nå 1,5-gradersmålet. Fornybar kraftproduksjon utgjør fortsatt...
Statkraft acquires wind power portfolio in Germany and France
October 04, 2021 05:00 ET | Statkraft AS
(Oslo, 4 October 2021) -- Statkraft, Europe’s largest generator of renewable energy, has acquired the wind power portfolio of wind farm operator Breeze Three Energy in Germany and France further...
Statkraft kjøper vindkraftportefølje i Tyskland og Frankrike
October 04, 2021 05:00 ET | Statkraft AS
(Oslo, 4. oktober 2021) Statkraft har inngått avtale om å kjøpe vindkraftporteføljen til vindkraftoperatøren Breeze Three Energy i Tyskland og Frankrike, og styrker dermed sin posisjon i Europa...
Statkraft sells Andershaw Wind Farm and retains long-term management role
September 28, 2021 02:10 ET | Statkraft AS
- Greencoat UK Wind PLC has purchased 100% of Statkraft’s ownership in Andershaw Wind Farm- Statkraft to retain long-term operations and maintenance as well as asset management- The two companies have...
Statkraft selger Andershaw Wind Farm i Skottland og fortsetter å drifte vindparken
September 28, 2021 02:10 ET | Statkraft AS
- Greencoat UK Wind PLC har kjøpt hele Andershaw Wind Farm fra Statkraft- Statkraft vil levere alle drifts- og vedlikeholdstjenester for vindparken til Greencoat UK Wind- Partene har også forlenget en...
Statkraft signs 10-year wind power agreement with Neste in Finland
September 01, 2021 03:00 ET | Statkraft AS
(Oslo, Norway/Espoo Finland, 1 September 2021) – Statkraft, Europe's largest producer and marketer of renewable energy, and Neste have signed a 10-year power purchase agreement enabling the Finnish...
Statkraft inngår 10-årig kraftavtale med Neste i Finland
September 01, 2021 03:00 ET | Statkraft AS
(Oslo, Norge/Espoo, Finland, 1. september 2021) – Statkraft, Europas største produsent av fornybar energi og industriselskapet Neste har signert en 10-årig kraftkjøpsavtale (PPA) som gjør det finske...