Corline Biomedical AB: Kardium rapporterar om första behandlade patient i klinisk studie i Tjeckien
December 16, 2021 03:34 ET | Corline Biomedical AB
Corline Biomedical AB (”Corline” eller ”bolaget”) meddelade tidigare att bolagets licenspartner Kardium har erhållit godkännande för kliniska försök med en CHS™-coatad version av Globe-systemet i...
Corline Biomedical AB: Samarbetspartner i kliniska försök med CHS™-coatade produkter i både Nordamerika och Europa
December 16, 2021 02:45 ET | Corline Biomedical AB
Corline Biomedical AB (”Corline” eller ”bolaget”) har sedan i september 2020 ett licens- och leveransavtal med det Vancouver-baserade bolaget Kardium Inc (Kardium) som har utvecklat produkten Globe®...
Corline Biomedical AB publicerar delårsrapport för det tredje kvartalet 2021
November 25, 2021 02:45 ET | Corline Biomedical AB
Corline Biomedical AB (”Corline”) publicerar härmed delårsrapporten för perioden januari till september och tredje kvartalet 2021. Nedan följer en kort sammanfattning av delårsrapporten. Fullständig...
Corline Biomedical AB: Imperative Care tecknar avtal om produktleveranser för 7,5 MSEK
October 15, 2021 02:23 ET | Corline Biomedical AB
Corline Biomedical AB (”Corline” eller ”bolaget”) och Imperative Care Inc (ICI) har sedan tidigare ingått avtal omfattande produktleveranser samt teknisk och regulatorisk support. Nu förlängs dessa...
Corline Biomedical AB offentliggör delårsrapport för perioden januari till juni 2021
August 25, 2021 02:45 ET | Corline Biomedical AB
Corline Biomedical AB (”Corline”) publicerar härmed delårsrapporten för perioden januari till juni 2021. Nedan följer en kort sammanfattning av delårsrapporten. Fullständig rapport finns tillgänglig...
Imperative Care annonserar finansiering om 260 MUSD
July 15, 2021 10:51 ET | Corline Biomedical AB
Corline Biomedical AB (”Corline” eller ”Bolaget”) tecknade under föregående år ett leverans- och supportavtal med Kalifornienbaserade bolaget Imperative Care Inc. för användning av Corlines...
Kommuniké från årsstämma i Corline Biomedical AB (publ)
May 11, 2021 13:47 ET | Corline Biomedical AB
Idag den 11 maj 2021 hölls årsstämma i Corline Biomedical AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades enhälligt. Fastställande av...
Corline Biomedical AB publicerar delårsrapport för det första kvartalet 2021
May 10, 2021 02:45 ET | Corline Biomedical AB
Corline Biomedical AB (”Corline”) publicerar härmed delårsrapporten för perioden januari till mars 2021. Nedan följer en kort sammanfattning av delårsrapporten. Fullständig rapport finns tillgänglig...
Corline Biomedical årsredovisning för 2020
April 22, 2021 16:09 ET | Corline Biomedical AB
Corline Biomedical AB (”Corline”) publicerar idag sin årsredovisning för bokföringsåret 2020, vilken tillgängliggörs via bolagets hemsida www.corline.se. För mer information om Corline, vänligen...
Corline Biomedical AB kallar till årsstämma 2021
April 12, 2021 10:48 ET | Corline Biomedical AB
KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA i Corline Biomedical (PUBL) Aktieägarna i Corline Biomedical AB (publ), org.nr 556417-0743 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma tisdagen den 11 maj 2021. Mot bakgrund...