Corline Biomedical årsredovisning för 2020
April 22, 2021 16:09 ET | Corline Biomedical AB
Corline Biomedical AB (”Corline”) publicerar idag sin årsredovisning för bokföringsåret 2020, vilken tillgängliggörs via bolagets hemsida www.corline.se. För mer information om Corline, vänligen...
Corline Biomedical AB kallar till årsstämma 2021
April 12, 2021 10:48 ET | Corline Biomedical AB
KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA i Corline Biomedical (PUBL) Aktieägarna i Corline Biomedical AB (publ), org.nr 556417-0743 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma tisdagen den 11 maj 2021. Mot bakgrund...
Corline Biomedical AB har genomfört en riktad emission om cirka 35,5 miljoner kronor
March 29, 2021 16:53 ET | Corline Biomedical AB
DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON...
Corline Biomedical AB avser att genomföra en riktad nyemission
March 29, 2021 11:31 ET | Corline Biomedical AB
DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON...
Corline Biomedical AB publicerar bokslutskommuniké för 2020
February 26, 2021 02:45 ET | Corline Biomedical AB
Corline Biomedical AB (”Corline”) publicerar härmed bokslutskommuniké för det fjärde kvartalet och räkenskapsåret 2020. Nedan följer en kort sammanfattning av bokslutskommunikén. Fullständig...
Corline Biomedical förlänger distributionsavtal med agent i USA för medicinteknik
February 11, 2021 02:46 ET | Corline Biomedical AB
Corline Biomedical AB (”Corline” eller ”Bolaget”) har avtalat om att förlänga det existerande distributionsavtalet med sin agent JNT Technologies Inc. gällande distribution av Corlines yta för...
Emergen logo.png
Laparoscopy and Endoscopy Devices Market Size Worth USD 28.30 Billion by 2027 | Growing Demand for Minimally Invasive Surgery is One of the Significant Factors Influencing the Industry Growth, says Emergen Research
February 10, 2021 04:57 ET | Emergen Research
Vancouver, British Columbia, Feb. 10, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- The global laparoscopy and endoscopy devices market is projected to be worth USD 28.30 Billion by 2027growing at a CAGR of 4.3%,...
LOGO.png
Nemaura Medical Appoints Thomas Mortensen as Head of E.U. Commercial Operations and Marketing
February 04, 2021 08:30 ET | Nemaura Medical, Inc
Loughborough, England, Feb. 04, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nemaura Medical, Inc. (Nasdaq: NMRD) (“Nemaura” or the “Company”), a medical technology company focused on developing and commercializing...
Kardium annonserar finansiering om 115 MUSD
February 02, 2021 05:27 ET | Corline Biomedical AB
Corline Biomedical AB (”Corline” eller ”Bolaget”) har tecknat ett licens- och leveransavtal med kanadensiska bolaget Kardium Inc för användning av Corlines antitrombotiska yta CHS™ på Kardiums...
KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I CORLINE BIOMEDICAL AB (PUBL)
December 04, 2020 02:50 ET | Corline Biomedical AB
Aktieägarna i Corline Biomedical AB (publ), org.nr 556417-0743, med säte i Uppsala län, (”Corline”) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 30 december 2020. För att motverka...