Annual General Meeting of Infant Bacterial Therapeutics
May 04, 2022 10:00 ET | Infant Bacterial Therapeutics AB
At the Annual General Meeting of Infant Bacterial Therapeutics AB (publ) on May 4, 2022, among other things, the following was resolved: to adopt the income statement and balance sheet and the...
Årsstämma i Infant Bacterial Therapeutics
May 04, 2022 10:00 ET | Infant Bacterial Therapeutics AB
På årsstämman i Infant Bacterial Therapeutics AB (publ) den 4 maj 2022 beslutades bland annat följande: fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och...
Notice to attend the Annual General Meeting of Infant Bacterial Therapeutics
April 05, 2022 14:00 ET | Infant Bacterial Therapeutics AB
Shareholders of Infant Bacterial Therapeutics AB (publ) are summoned to the Annual General Meeting on Wednesday, May 4, 2022. In light of the coronavirus, the Annual General Meeting is conducted...
Kallelse till årsstämma i Infant Bacterial Therapeutics
April 05, 2022 14:00 ET | Infant Bacterial Therapeutics AB
Aktieägarna i Infant Bacterial Therapeutics AB (publ) kallas till årsstämma onsdagen den 4 maj 2022. Mot bakgrund av coronaviruset genomförs årsstämman genom förhandsröstning med stöd av tillfälliga...
The Connection Study continues after pre-scheduled Data Monitoring Committee (DMC) review
January 19, 2022 17:30 ET | Infant Bacterial Therapeutics AB
On September 30, 2021 Infant Bacterial Therapeutics (IBT) announced that the company had reached a key milestone in the development of IBP-9414, after having recruited 600 premature infants to The...
The Connection Study fortsätter efter planerad säkerhetsanalys av Data Monitoring Committee (DMC)
January 19, 2022 17:30 ET | Infant Bacterial Therapeutics AB
Den 30 september, 2021 meddelade Infant Bacterial Therapeutics (IBT) att företaget nått en viktig milstolpe i utvecklingen av IBP-9414, efter att ha rekryterat 600 för tidigt födda barn till The...
Infant Bacterial Therapeutics today announces that new patent protection is granted in Australia
January 10, 2022 16:30 ET | Infant Bacterial Therapeutics AB
Infant Bacterial Therapeutics AB (IBT) today announces that the Australian Patent Office has granted a patent entitled: A method of activating lactic acid bacteria, which protects the formulation of...
Infant Bacterial Therapeutics tillkännager idag att ett nytt patent har godkänts i Australien
January 10, 2022 16:30 ET | Infant Bacterial Therapeutics AB
Infant Bacterial Therapeutics AB (IBT) meddelar idag att patentverket i Australien utfärdat ett godkännande för patentet: “A method of activating lactic acid bacteria”, vilket omfattar formuleringar...
Infant Bacterial Therapeutics today announces new patent protection approvals in Brazil and in Hong Kong
December 27, 2021 16:30 ET | Infant Bacterial Therapeutics AB
Infant Bacterial Therapeutics AB today announces that the Patent Offices of Brazil and Hong Kong have approved a patent of Lactobacillus reuteri covering IBP-9414. IBT is currently developing its drug...
Infant Bacterial Therapeutics tillkännager idag att nya patent har godkänts i Brasilien samt i Hong Kong
December 27, 2021 16:30 ET | Infant Bacterial Therapeutics AB
Infant Bacterial Therapeutics AB (IBT) meddelar idag att patentverken i Brasilien och Hong Kong har godkänt ett patent för Lactobacillus reuteri som omfattar IBP-9414. IBP-9414 är den...