Terranet-Primary-Dark.png
Svenska företag fortsätter att bana väg för framtidens trafiksäkerhet
June 29, 2023 02:00 ET | Terranet
Under måndag och tisdag denna vecka hade Terranet privilegiet att delta i Vision Zero-konferensen i Stockholm. Konferensen, arrangerad av Regeringskansliet, Trafikverket och Vinnova, erbjöd en...
Terranet-Primary-Dark.png
Swedish companies continue to pave the way for the future of road safety
June 29, 2023 02:00 ET | Terranet
On Monday and Tuesday of this week, Terranet had the privilege to attend the Vision Zero Conference in Stockholm. The conference, arranged by the Swedish Government Office, the Swedish Transport...