Även europeiska läkemedelsmyndigheten positiv till Corlines planerade fas 2-studie
April 08, 2020 07:13 ET | Corline Biomedical AB
Den 11 mars 2020 var Corline inbjudet till rådgivningsmöte (Protocol Assistance) med den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA för att diskutera bolagets planerade fas 2-studie för Renaparin®. Bolaget...
Corline Biomedical AB har färdigställt patientrekryteringen i fas 1-studien
March 30, 2020 02:45 ET | Corline Biomedical AB
Corline Biomedical AB (”Corline”) meddelar att bolaget har färdigställt patientrekryteringen i den pågående studien RENAPAIR-01 i vilken bolagets läkemedelskandidat Renaparin® utvärderas med avseende...
Corline Biomedical AB väljer Redeye AB som Certified Adviser
February 28, 2020 08:51 ET | Corline Biomedical AB
Corline Biomedical AB (”Corline”) har beslutat anlita Redeye AB som Certified Adviser från och med 1 juni 2020. Redeye AB är en specialiserad rådgivningsfirma inriktad på tillväxtbolag inom Life...
Corline Biomedical AB publicerar uppdaterad bokslutskommuniké för 2019
February 25, 2020 06:11 ET | Corline Biomedical AB
Corline Biomedical AB (”Corline”) publicerar härmed uppdaterad bokslutskommuniké för det fjärde kvartalet och räkenskapsåret 2019. Uppdateringen består i justering av textåtergivelsen av Kassaflödet...
Corline Biomedical AB publicerar bokslutskommuniké för 2019
February 25, 2020 02:45 ET | Corline Biomedical AB
Corline Biomedical AB (”Corline”) publicerar härmed bokslutskommuniké för det fjärde kvartalet och räkenskapsåret 2019. Nedan följer en kort sammanfattning av bokslutskommunikén. Fullständig...
Corline Biomedical AB: Väljer tillverkare av läkemedelssubstans för Fas 2-studier
February 03, 2020 04:01 ET | Corline Biomedical AB
Corline Biomedical AB (publ) meddelar idag att man valt engelska Abzena Ltd. som partner för tillverkning av bolagets läkemedelssubstans för klinisk prövning Fas 2. Tillverkningen kommer att ske vid...
Corline Biomedical AB: Renaparin® presenteras för American Society of Transplantation
January 27, 2020 10:07 ET | Corline Biomedical AB
Corline Biomedical är som ett av fem bolag inbjudet att presentera på American Society of Transplantations årliga möte om spjutspetsteknologier för transplantation, det så kallade Cutting Edge of...
Corline Biomedical AB: Ökad takt i njurtransplantationsstudien
January 07, 2020 06:20 ET | Corline Biomedical AB
Fram till och med den 7 januari 2020 har totalt 10 patienter inkluderats i Corlines njurtransplantationsstudie RENAPAIR-01, varav 5 patienter rekryterades under första två veckorna i december 2019....
Corline Biomedical AB: FDA ger positiv feedback angående bolagets planerade fas 2-studie
December 04, 2019 04:27 ET | Corline Biomedical AB
Den 30 oktober 2019 var Corline inbjudet till pre-IND-möte (Investigational New Drug) med den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA för att diskutera bolagets planerade fas 2-studie för Renaparin®....
Corline Biomedical AB publicerar delårsrapport för det tredje kvartalet 2019
November 19, 2019 02:30 ET | Corline Biomedical AB
Corline Biomedical AB (”Corline”) publicerar härmed delårsrapport för det tredje kvartalet 2019. Nedan följer en kort sammanfattning av delårsrapporten. Fullständig delårsrapport finns tillgänglig på...