Corline Biomedical AB: Inga negativa säkerhetsfynd i RENAPAIR 01 efter fyra patienter – Sahlgrenska och Karolinska adderas till studien
October 25, 2019 10:29 ET | Corline Biomedical AB
Säkerhetskommittén för Corlines njurtransplantationsstudie RENAPAIR 01 har utvärderat säkerhetsdata för de fyra första patienterna som behandlats vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. Inga negativa...
Corline Biomedical AB: Fyra första patienterna inkluderade i njurtransplantationsstudien
September 24, 2019 09:24 ET | Corline Biomedical AB
Corline Biomedical AB (”Corline”) meddelar att de fyra första patienterna i studien RENAPAIR 01 har inkluderats vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. I studien erhåller transplantationspatienter...
Corline Biomedical AB publicerar halvårsrapport för det första halvåret 2019
August 28, 2019 02:45 ET | Corline Biomedical AB
Corline Biomedical AB (”Corline”) publicerar härmed halvårsrapport för det första halvåret 2019. Nedan följer en kort sammanfattning av halvårsrapporten. Fullständig halvårsrapport finns tillgänglig...
Corline Biomedical AB: Ändring av tidigare offentliggjord nyemission
May 21, 2019 02:50 ET | Corline Biomedical AB
Som meddelades 2019-05-20 har styrelsen för Corline Biomedical AB (”Corline” eller ”Bolaget”) med stöd av årsstämmans bemyndigande från den 7 maj 2019 beslutat att emittera totalt 900 000 aktier i...
Corline Biomedical AB: Riktad nyemission om ca 14 MSEK
May 20, 2019 12:04 ET | Corline Biomedical AB
Styrelsen för Corline Biomedical AB (”Corline” eller ”Bolaget”) har med stöd av årsstämmans bemyndigande från den 7 maj 2019 beslutat att emittera totalt 900 000 aktier i Bolaget med avvikelse från...
PROTAGEN Launches NavigAID Assay to Support Clinical Drug Development for Autoimmune Diseases
December 13, 2016 10:51 ET | Protagen AG
DORTMUND, Germany, Dec. 13, 2016 (GLOBE NEWSWIRE) -- PROTAGEN AG, a leading provider of pharma development services, companion diagnostics and novel diagnostic tests in the fields of immuno-oncology...